20 C
Пловдив
неделя, октомври 1, 2023

МРРБ въвежда нови изисквания за строеж на открити спортни стрелбища

Нова наредба ще определя условията и реда за изграждане и експлоатация на спортни обекти – открити спортни стрелбища, извън урбанизираните територии. Разработеният съвместно от министерствата на регионалното развитие и благоустройството, на младежта и спорта и на вътрешните работи нормативен документ е публикуван за обществено обсъждане.

Действащата досега наредба е от 2013 година. Актуализирането й е заради изисквания в новия Закон за физическото възпитание и спорта и настъпили други промени в свързаните с наредбата правилници за провеждане на тренировъчна и състезателна дейност на спортните организации по стрелковите спортове, които попадат в нейния обхват. Новият нормативен документ ще е от полза и на експертите от Министерството на вътрешните работи, тъй като ясно определя на какви проектни технически параметри трябва да отговарят стрелбищата в експлоатация, за да могат органите на МВР да издават на стрелковите клубове и спортните организации разрешения за употреба на оръжия и боеприпаси по реда на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия.

Освен за стрелковите спортове динамична стрелба, ловна стрелба и биатлон, както е в предишната наредба, сега се определят и технически изискванията за изграждане и експлоатация на открити спортни стрелбища за нов лицензиран в нашата страна стрелкови спорт – „Т-Клас“.

В новата наредба наименованието на стрелковия спорт „ловна стрелба“ е променено на актуалното „трап, двоен трап и скийт“.

Допълнени са изискванията, свързани с осигуряване на безопасността при експлоатацията на откритите стрелбища. Добавено е и ново приложение, в което е даден примерен образец на технически паспорт на стрелбище, проектирано по изискванията на наредбата. В паспорта, освен задължителните параметри по Наредба № 5 от 2006 г за техническите паспорти на строежите, са допълнени и специфичните параметри за всяко стрелбище, необходими и при издаването на разрешенията за дейност по реда на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия.

В новия нормативен документ са уточнени и допустимите оръжия за стрелковите спортове, както и размерите, конструкцията, конфигурациите и начините на разполагане на обезопасяващите съоръжения.

Проектът на Наредба за условията и реда за изграждане и експлоатация на спортни обекти – открити спортни стрелбища, извън урбанизираните територии и мотивите към него могат да бъдат намерени в секция „Проекти на нормативни актове“ на интернет страницата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и в Портала за обществени консултации.

 

Related Articles

На форум: Експерти дискутират бъдещето на световното културно наследство

Конфиндустрия България и Посолството на Италия в България, в сътрудничество с Италианския културен институт, Камарата на архитектите в България, Камарата на строителите в България...

Проект “Шарена фабрика” съживява стари сгради в Голяма Желязна

Запустялото училище в троянското село става международен образователен център Старото училище в село Голяма Желязна в община Троян отваря отново врати за един ден на...
- Реклама -spot_img

ПОСЛЕДНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ