4 C
Пловдив
петък, декември 8, 2023

Мостът на Колю Фичето край Бяла става културен атракцион

8,6 млн. лв. е прогнозната стойност на обществената поръчка, обявена от община Бяла, за консервация и реставрация на моста на Колю Фичето над река Янтра. Крайният срок за подаване на оферти е 27 април. Освен ремонт, поръчката включва и построяването на нова сграда. Избраният изпълнител ще има две години да завърши заданието. Обектът е разположен в северната част на гр. Бяла, над р. Янтра, като се обхваща и частично зоната при двата бряга около моста, както и връзка с път I-5 от Републиканската пътна мрежа.

Съоръжението е изградено в периода 1865-1867 г. от дряновския майстор Колю Фичето. След многократни наводнения, преминаване на тежки съвременни превозни средства и недостатъчни грижи, съоръжението вече дълго време е в лошо състояние.

Обектът е недвижима ценност на културното наследство с национално значение, фигуриращ под номер 4 в списъка на недвижимите културни ценности с национално значение на територията на област Русе на Министерство на културата. Същият е обявен за паметник на културата, като архитектурно-художествен вид, с протокол № 3 от 10.04.2000 на Национален съвет за опазване на паметниците на културата (НСОПК) към Министерство на културата.

Идейният проект за реконструкцията на т.нар. Беленски мост е изготвен от фирма „Инжпроект“.

След ремонта на очакваните съществуващи в насипа опори в Зона 3, същите ще се експонират и консервират. С цел завършване архитектурния образ на сводовата конструкция се предвижда същите сводове да бъдат визуално възстановени с новодобавени метални арки, стъпващи върху оригиналните опори. Около експонираните запазени автентични части ще се изградят алеи.

Северно от възстановената част на моста, извън санитарната зона, съгласно визата за проектиране, над Зона 3 се предвижда изграждането на нова сграда на две нива, в която ще бъдат разположени музей за цялостното творчество на Колю Фичето, както и заведение за отдих. През средата на сградата в направление север-юг ще има приемно фоайе. Така се оформя зона, която ще свързва мултифункционална зала, помещение за сувенири, санитарни възли, заведение и стълба за горното ниво. Силуетът на сградата по южната фасада ще наподобява кобилична крива, която е характерна за творчеството на Колю Фичето, но формата е ненатрапчива на фона на подчертаната линейност на съоръжението. Покривът е едноскатен, наклонен на север и е със затихващ силует на кобиличната крива до хоризонтална права в най-крайната си зона.

По пътя за Стърмен има спирка, която ще се разшири и ще обслужва пристигащите с автобуси туристи. Предвижда се преместване и на паметника в зоната източно от пътя. Достъпът ще става чрез пешеходна алея и стъпала за преодоляване на нивата, започваща от съществуваща спирка за автобуси, която продължава до обезопасена панорамна тераса. На юг ще има площадки за светлинно проектиране. От север на моста по поречието ще има зона за кей за лодки. В санитарната зона около моста не се предвижда затревяване, залесяване и частично изграждане на алейна мрежа, разработени в част паркоустройство.

Related Articles

ВАС реши: Двуседалковият лифт „Драгалевци“ на Витоша да бъде ремонтиран

След две съдебни инстанции усилията на Столична община за възстановяване на кабинковите и въжени линии на територията на Природен парк „Витоша“ се увенчава с...

Президентът Радев открива българския павилион на КОП 28 в Дубай

Страната ни за първи път е на Конференцията на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата Президентът Румен Радев открива днес павилиона,...
- Реклама -spot_img

ПОСЛЕДНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ