МОСВ одобри проектите за финансиране в кампанията „Чиста околна среда”.

Кандидатствалите кметства ще получат по 10 хиляди лева, а гражданските организации по 5 хиляди за екологични инициативи

0

Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) одобриха 474 проекта на общини и кметства, детски градини и училища в конкурс, който е част от ежегодната кампания „Чиста околна среда”.

Бенефициенти са общини и кметства, които получават финансиране в размер до 10 хил. лв. Училищата, детските градини, Центровете за подкрепа за личностно развитие  и Обединените детски комплекси ще получат финансовата помощ от 5 хил. лв.

С тези средства и с доброволно участие на граждани, младежи и деца се изграждат детски площадки, облагородяват се обществени площи, създават се зони за отдих, спортни площадки, класни стаи на открито, издаване на информационни брошури, дипляни, мултимедия, организиране на екологични събития, оборудване и учебни пособия.

С решение на ПУДООС всяка година се отпуска ресурс от 3,5 млн. лв. за най-оригинални и екологично-познавателни проекти.

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си