14 C
Пловдив
вторник, февруари 27, 2024

МОСВ: Не е нужна екооценка за ремонта на два третокласни пътя 

Министърът на околната среда и водите Асен Личев информира с писмо Агенция „Пътна инфраструктура“, че за две внесени от агенцията уведомления за инвестиционни предложения за ремонт и рехабилитация на пътища няма основание да се изисква провеждане на процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или преценяване на необходимостта от извършването на ОВОС.

Едното инвестиционно предложение е за превантивен ремонт на републикански път III-607 „о.п. Калофер – Априлци – Велчево – (Орешак – Дебнево)“ с цел осигуряване условия за безопасност на движението и комфорт на пътуващите. То ще се реализира в землището на гр. Априлци, област Ловеч. Поради това, че част от дейностите попадат в границите на Национален парк „Централен Балкан“, МОСВ поставя следните условия за изпълнението им: при извършване на ремонтните дейности да не се излиза извън обхвата на съществуващото трасе на пътя; да не се уврежда дървесна и храстова растителност; в частта от трасето на пътя, попадащо в границата на парка, да не се полага асфалтова настилка; директорът на ДНП „Централен Балкан“ да бъде уведомен преди започване на дейностите за уточняване на данните за лицата, които ще ги извършват, за графика по дейности, за достъпа до обекта и др. Контролът по осъществяване на ремонтните дейности се възлага на директора на ДНП „Централен Балкан“. Отчитайки местоположението на предвидените дейности, при реализирането им не се засягат природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони от мрежата Натура 2000.

Инвестиционното предложение за рехабилитация на Път III – 811 „II – 81 – Богьовци – Сливница – Ракита – Брезник – Пали лула“ е с цел възстановяване на транспортно-експлоатационните качества на настилката, за да се осигурят безопасни условия за движение и добро отводняване на пътя. Инвестиционното намерение е на територията на област София и област Перник. При реализирането му ще се използва съществуващата пътна инфраструктура, без да се предвижда изграждане на нова. Заложените дейности са допустими спрямо режимите на защитени зони „Драгоман“ и „Раяновци“, определени със заповедите им, т.е. при реализацията им няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от националната екологична мрежа.

Related Articles

Пускат билети за празничната теснолинейка на 3 март

ще пътува от гара Септември до Якоруда и от Якоруда до гара Септември за отбелязване на Националния празник за освобождението на България...

Реставрират Форумите Юг и Изток с пари от проекта „По пътя на Античността“

Финансирането е след одобрена концепция за общ туристически маршрут на Пловдив, Стара Загора и Хисаря Пловдив, Стара Загора и Хисаря ще създадат съвместен мащабен туристически...

Община Троян с 4 нови проекта

- Реклама -spot_img

ПОСЛЕДНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ