Модернизират Младежкия културен център в Ямбол

0

Кметът на Община Ямбол Валентин Ревански и Ръководителят на Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 сключиха договор за безвъзмездна финансова помощ за изпълнението на проект „Ремонт и модернизация на Младежки културен център“, който е част от Инвестиционната програма на Община Ямбол.

Проектът е на обща стойност 4 122 625,83 лева, от които 3 504 231,96 лeвa от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и бюджета на Република България и 618 393,87 лева съфинансиране от Община Ямбол чрез средства от финансовия посредник ДЗЗД „Фонд за устойчиви градове“.

Проектът обхваща ремонт и модернизация на Младежкия културен център, намиращ се в парка в близост до центъра на града. Предвидени са дейности по ремонт и модернизиране на сградата и на прилежащото пространство, създаване на достъпна архитектурна среда и осигуряване на модерно обзавеждане и оборудване за нуждите на центъра. Изпълнението на задачата ще предостави възможност на Младежкия културен център, зала „Диана“ и парка, заедно със зоните им за организиране на концерти на открито, спорт, игри и почивка, да осъществят единна функционалност, осигуряваща завършека на зоните за отдих, както и ще допринесе за повишаване на атрактивността на сградата и разширяването на портфолиото от предлаганите услуги в Младежкия културен център.

С осъществяване на дейностите, заложени в проектното предложение, ще се създадат условия за равен достъп до културно-развлекателните дейности и участие в тях на всички групи от населението, ще се повишат инвестиционната атрактивност и туристическият потециал на града, ще се подобри състоянието на околната среда чрез въвеждането на мерки за енергийна ефективност.

 

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си