Мобилното приложение NAG.Mobile е надградено и подобрено

0
142

Мобилното приложение NAG.Mobile е надградено и подобрено, като вече е добавена възможност за търсене по номер на кадастрален идентификатор. За да използвате възможността за този вид търсене е необходимо да се плъзне стрелкичката в полето „търсене“.

Nag. Mobile е мобилно приложение, разработено от Направление „Архитектура и градоустройство“, достъпно за потребители на Android и IOS. То включва инструменти за визуализация на данни от планове за регулация, кадастрална карта, зони на строителни граници, аерофото заснемане, административни карти, влeзли в сила административни актове и инструменти за GPS локация.

Може да се изтегли информация за добавени данни за застрояване, паметници на културата и ОУП.

Нужен е последният update на мобилното приложение, ако не е изтеглено след 08.12.2020 г.