Международните купувачи се завръщат на българския пазар

0

Инвестициите в бизнес площи за първото полугодие са достигнали 117 млн. евро

Позитивни промени на инвестиционния пазар в България през първото полугодие отчита консултантската компания Colliers. Сред добрите новини е, че за първи път от 2012 г. насам сделките с генериращи доход имоти са с по-голям дял (85%) от тези, придобити със спекулативна цел (15%). Положителната картина се допълва от тенденцията за увеличаване на дела на международните купувачи, чийто принос за първото полугодие се равнява на 59% от всички сделки. Друга показателна насока, свързана с типа на купувачите, е, че в сравнение с 2015 г. значително е намаляло участието на крайни ползватели (6%) спрямо инвеститорите в недвижими имоти. Това препотвърждава тезата, че професионалните инвеститори в сектора се завръщат, за което спомагат повишената активност на банките и понижените лихвени проценти. През разглеждания период инвестиционният интерес е насочен към офис площи, следвани от търговски площи и хотели. Съответно транзакциите във всеки от тези сегменти възлизат на 50%, 22% и 13% от общия обем. Значително по-малко спрямо миналата година са сделките с парцели за строеж – 12%. Общата стойност на всички инвестиционни транзакции за първата половина на 2016 г. е малко над 117 млн. евро. Само три от тях (Sofia Airport Center, Mall Plovdiv и Retail Park Plovdiv) формират 65% от целия обем. Това са сделки за сравнително мащабни проекти с гарантиран доход. Офисните и търговските площи остават с най-голям инвестиционен потенциал, тъй като при тях се наблюдава устойчиво развитие, висока заетост и стабилни наеми. Нивата на възвръщаемост запазват стойностите си от 2015 г. – при офисни и търговски площи от 9%, а при индустриалните площи – 11%. Относително ниският дял на сделките с генериращи доход активи от общия инвестиционен обем обуславя и липсата на съществена динамика в нивата на възвръщаемост през периода 2011-2016 г.

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си