Международна конференция: „Енергийна ефективност в многофамилни сгради – моделът „обслужване на едно гише“ в България“

0

Международна конференция на тема: „Енергийна ефективност в многофамилни сгради – моделът „обслужване на едно гише“ в България“ ще се проведе на 23.07.2021 г. (петък) от 9:30 ч. до 16:00 ч. в Хотел „ИнтерКонтинентал“. На форума ще се представи напредъка по проект „Интегрирани услуги за енергийно обновяване на жилищните сгради – SHEERenov“.

От началото на юни 2020 г. Столична община е проектен партньор заедно с Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Българска фасилити мениджмънт асоциация, Българо-австрийска консултантска компания, Клийнтех България, Асоциация за глобален екологичен и социален бизнес (Унгария) и Естонски съюз на жилищните асоциации.

Основната цел на проекта е да се разработи и тества устойчив модел за предоставяне на интегрирани услуги за жилищно енергийно обновяване на територията на Столична община чрез създаване на необходимите предпоставки за енергийно обновяване на многофамилните сгради на пазарен принцип. Като добри примери и основа за разработването на модела ще се ползват практиките на Естония и Унгария за енергийно обновяване на многофамилните жилищни сгради.

В рамките на конференцията ще бъдат изнесени презентации от представители на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Столична община, както и международните партньори. В конференцията са поканени да се включат и представители на заинтересованите страни – собственици на жилища, банки, финансови институции и общини.

 

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си