„КСЕЛА България“ с презентация на SHARE Architects 2021 г.

Във фокуса бяха актуалните цели, политики и активности за устойчиво развитие на компанията

0

‘‘КСЕЛА България‘‘ ЕООД взе участие в SHARE Architects 2021 г., като партньор на събитието. Продуктовият мениджър на компанията инж. Бойко Пенев представи актуалните цели, политики и активности за устойчиво развитие на групата КСЕЛА, публикувани в Sustainability Report 2020. Специално внимание беше отделено на ресурсната и енергийна ефективност в производствените процеси, безотпадните технологии и опазването на околната среда, като част от кръговата икономика. Във фокуса на презентацията попаднаха и четирите цели на устойчивото развитие (Sustainable Development GoalsSDGs), към които КСЕЛА има най-голям принос, а именно:

  • ДОСТОЙНА РАБОТА И ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ
  • ИНДУСТРИЯ, ИНОВАЦИИ И ИНФРАСТРУКТУРА
  • УСТОЙЧИВИ ГРАДОВЕ И ОБЩНОСТИ
  • ОТГОВОРНО ПОТРЕБЛЕНИЕ И ПРОИЗВОДСТВО

За участниците беше интересен фактът, че КСЕЛА е лидер сред компаниите в строителната индустрия в класацията Sustainalytics 2020 ESG Risk Rating на SUSTAINALYTICS (a Morningstar Company). Оценката е извършена в съотвествие с критериите за опазване на околната среда, обществото и управлението (ESG). Те са съвкупност от стандарти за управление на компанията, които социално отговорните инвеститори използват за скрининг на потенциални инвестиции.

 

 

 

 

 

Изброените факти аргументираха основното послание към публиката:

“КСЕЛА означава здравословни, устойчиви и достъпни жилища и строежи като цяло. Чрез своите продукти, чрез ангажиментите си на прозиводител и чрез пазарното си поведение компанията подобрява устойчивото поведение на сградите през целия им жизнен цикъл и допринася за нисковъглеродна, ориентирана към човека строителна индустрия, съвместима с принципите на кръговата икономика.“

Xella doing…, not just talking!

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си