„Ксела България“ с две нови услуги за своите клиенти

0
183

Ксела България“ разширява своите услуги и предоставя още две различни възможности в полза на своите клиенти. Това са новият портал за поръчка на инструменти и безплатно поставяне на крайъгълните блокове на първия ред от професионален демонстратор.

Безупречното изпълнение на първия ред на зидарията е важна предпоставка и необходимо условие за бързото и прецизно изграждане на стените, а и на грубия строеж като цяло. Затова „Ксела България“ предлага новата услуга – безплатно поставяне на крайъгълните блокове на първия ред от професионален демонстратор. В допълнение, той ще ви покаже директно на строителната площадка колко лесна и бърза е работата със строителната система YTONG, когато се спазват основните технологични правила.

Условията за безплатно ползване на услугата са:

– Минимално количество материал, който ще се достави на обекта – 30 м³;

– Изпълнена и достатъчно втвърдена стоманобетонна плоча с максимално отклонение от равнинност и хоризонталност – 5 cm;

– Налични хидроизолационни ивици (битумни ленти с необходимата ширина или нанесена мазана хидроизолация в зоните под бъдещите стени);

– Цименто-пясъчен разтвор на строителната площадка в достатъчно количество;

– Лепилен зидарски разтвор YTONG;

– Върху плочата да не са натрупани излишни строителни материали, които възпрепятстват определянето на местата на зидарията и свободното измерване на диагоналите на плочата и на отделните помещения;

– Разпечатани чертежи, показващи точното разположение на зидовете върху плочата;

– Поне един помощен работник, осигурен от клиента;

– Достъп до електричество (220V) и вода;

Заяви услугата тук: https://www.ytong.bg/2967.php

Качественото изпълнение на зидарските работи и полагането на външна/вътрешна изолация зависи и от използването на точните инструменти. Затова „Ксела България“ създаде и новия портал за поръчка на инструменти за работа с продукти YTONG, Multipor и Silka. Можете да ги закупите тук: https://orders.ytong.bg/tools