9 C
Пловдив
сряда, октомври 4, 2023

КСБ с препоръчителни мерки към строителните фирми

Във връзка с разпространението на COVID – 19, Камарата на строителите в България предостави списък с препоръчителни мерки за ограничаване разпространението на коронавируса по време на работния процес на строителните фирми, работни помещения, складови площи, офис сгради, логистични центрове и площадки, считано от 19.03.2020 г.

Основни препоръки:

 • Да се разпространят информационни материали и да се провеждат ежедневни инструктажи относно задължителните мерки за превенция и ограничаване разпространението на коронавирус (COVID – 19) на всички ръководители, мениджъри и работници в строителните фирми. Особено внимание да се обърне на работници представители на малцинствени групи и общности, служители на фирмите, поради факта, че вследствие на въведените извънредни обстоятелства на територията цяла Европа, се наблюдава увеличен брой пристигащи българи от страни поставени под карантина заради пандемията от COVID – 19.
 • Забранява се организирането на събирания по всякакъв повод на територията на базата и обектите, които фирмата изпълнява. При провеждането на инструктажи на работниците, всички да стоят на разстояние не по-малко от 2м. един от друг, с цел избягване на струпване на хора.
 • При диагностициран служител с наличие на COVID – 19, се изпълняват препоръките на кризисния щаб на Република България
 • За работници, които са работили на обекти, където има разпространение на COVID – 19 и/или е обявена карантина при завръщане в базата или офиса, да се изолират за 14 дни под домашна карантина.
 • Незабавно да се предприемат допълнителни извънредни мерки за дезинфекция не по-рядко от 2 пъти дневно с дезинфектанти на спиртна основа и да се осигури повишена хигиена за всички работни помещения /складови площи, офис сгради, логистични центрове, площадки, местата за нощувка, настаняване, хранене и др., както и се препоръчва по-честа употреба на дезинфектанти за ръце;
 • Да се забрани и ограничи достъпа на служители и посетители до всички работни помещения и площадки със симптоми и съмнения за коронавирус или остри респираторни заболявания;
 • Да се извършват регулярни проверки за повишена телесна температура на работещия персонал;
 • Да се ограничат до минимум всички срещи с контрагенти във или извън офисите на дружествата, освен при неотложна необходимост. При възможност да се ползват алтернативни начини за осъществяването на такива срещи и разговори – по телефон или видеоконферентна връзка (вайбър, скайп, Microsoft Teams и др.);
 • Да се забрани достъпа на придружители и деца в работни помещения, /складови площи, офис сгради, логистични центрове, площадки и др./ на дружествата;
 • Всички служители да се въздържат от всякакви пътувания зад граница по лични нужди, както и в областите на страната с установени случаи на разпространение на коронавирус;
 • На всички служители пътували зад граница, да бъде отказван достъп до работните помещения и площадки до изтичане на 14-дневен карантинен срок от завръщането им;
 • Да се преустанови провеждането на обучения и вътрешнофирмени срещи. За вече планирани обучения, да бъде предоставена допълнителна информация за алтернативен метод на провеждането им от разстояние и посредством наличните информационни технологии;
 • Да се въведе при възможност дистанционна форма на работа от разстояние за всички служители от административните и обслужващи звена в дружествата.
 • Обменът на информация да се извършва изключително в електронна форма – чрез съобщения по електронна поща и други приложения за обмен на информация, чрез ефективно използване на наличните системи за планиране и отчитане (ERP), чрез уведомления и потвърждения по телефон, електронна поща и други алтернативни начини (вайбър, скайп и др.), когато това е необходимо;
 • Да се провеждат чести инструктажи на служителите, който да включват въведените мерки за превенция и ограничаване разпространението на коронавирус (COVID-19). ;

Предприемане на мерки при работа на строителни обекти/площадки по време на обявената кризисна ситуация, свързана с коронавируса SARS-COV-2, причиняващ заболяване COVID-19:

 • Всички фирми да разделят състава си на самостоятелни групи като ръководителите, служителите, работниците и логистиката от всяка група да нямат физически контакт с хора от другата група. В случай на възникване на заразен да се поставя под карантина цялата група, но фирмата да може да продължи да работи;
 • Служители и работници с хронични заболявания – астма, диабет, високо кръвно да се отстраняват от работа и да се пускат в принудителен платен или неплатен отпуск;
 • Да бъдат раздадени латексови ръкавици и дезинфектант на спиртна основа за дезинфекция, както на лицата, така и на превозните средства и оборудването на всички строителни екипи;
 • Да се осигури необходимото количество предпазни маски за лицето и носа и при заявено желание за ползването им, същите да се получават по обичайния ред за получаване на ЛПС. Получаването на ЛПС да се организира чрез влизане в помещението по един, без струпване на хора или да се раздават на открита площадка, като разстоянието на лицата, които ги получават да е не по-малко от 2 метра един от друг;

Задължителни извънредни мерки във връзка с транспорта до и от работното място (водач и пътници):

 • Да се почистват и дезинфекцират превозните средства и оборудването в него с дезинфектанти на спиртна основа поне 2 пъти дневно;
 • Превозването да става на малки групи работещи (до 3 човека) в едно превозно средство.
 • Да се осигурят дезинфектанти във всяко едно транспортното средство за работниците.
 • Да се спазва и осигурява дистанция между водача и пътниците.
 • Осигуряване на медицинска маска и ръкавици за лицата.

Задължителни извънредни мерки на входове за влизане и излизане в дружествата:

 • Да се наблюдава всяко едно от влизащите лица за симптоми и недопускане на служители и работници с прояви на остри респираторни заболявания;
 • Да се забрани достъпа на външни лица в работните помещения, /складови площи, офис сгради, логистични центрове, площадки и др. на дружествата, освен ако не доставят материали, оборудване, дезинфектанти, ЛПС или друго необходимо за извършване дейността на дружествата. Достъпът на тези лица да става само при крайна необходимост и невъзможност за осъществяване на доставката без пряк достъп;
 • Да бъде поставен диспенсър с дезинфектант на входа и да се поддържа постоянна наличностите;
 • Да се поставят информационни материали, насърчаващи използването на дезинфектанта, поддържане хигиена на ръцете, респираторен етикет и др. подобни;
 • Да се осигурят лични предпазни средства за работещите, ангажирани с пропусквателния режим – маска, ръкавици, дезинфектанти.

Задължителни мерки за работа на строителните площадки:

 • Да се осигурят и раздават лични предпазни средства за работещите – маски, ръкавици, дезинфектант за всеки екип.
 • Да се огражда работната площадка, с цел ограничаване достъпа на външни лица до работещите.
 • Да се работи на екипи от не повече от 3 работника на една площадка, като при изпълнение на работата лицата да поддържат отстояние от не по-малко от 2 метра един от друг.
 • Да се включат в ежедневния инструктаж мерките, които трябва да бъдат предприемани за спазвани за ограничаване и намаляване на риска.

Пълният списък с мерките, препоръките и съветите на КСБ е публикуван на сайта на камарата ksb.bg.

Related Articles

Нови 42 обекта в списъка на ЮНЕСКО за световно наследство

42 нови обекта на световното наследство бяха обявени от ЮНЕСКО на среща в Рияд, Саудитска Арабия. Сред новите локации са 33 археологически обекта и...

Архитектурен конкурс очаква млади таланти

Ежегодният архитектурен конкурс "Арх. Димитър Богданов" 2023 е официално открит, обявиха от студио „Амфион“! „Участието е лесно - просто изпратете проекта си на нашия имейл...
- Реклама -spot_img

ПОСЛЕДНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ