Кръгла маса за състоянието на недвижимото културно наследство

0

Националният институт за недвижимо културно наследство организира Кръгла маса на тема: „Законът за културното наследство – проблеми и решения“. Тя ще се проведе на 27 юли 2022 г. (сряда) от 10.00 до 15.00 часа в Галерия „Средец“ в сградата на Министерството на културата.

Темите на дискусията са:

* Състояние на българското недвижимо културно наследство.

* Управление на недвижимото културно наследство в историческите градски центрове.

* Проблеми на археологическото наследство – в урбанизирана среда и извън нея.

* Подводна археология в България.

* Състояние на художественото наследство от древността до модернизма.

* Архитектурното наследство и инвестиционните интереси.

* Урбанизъм и недвижимо културно наследство.

* Законът за устройство на територията (ЗУТ) и Законът за културното наследство в системата на опазване на недвижимите културни ценности.

* Европейско законодателство за недвижимото културно наследство.

Основните изказвания са на арх. Петър Петров (директор на НИНКН), арх. Здравко Здравков (главен архитект на София), доц. Христо Попов (директор на НАИМ), Найден Прахов/Калин Димитров (Център за подводна археология), проф. Валентин Тодоров (НХА), арх. Любо Георгиев (урбанист), Савин Ковачев (юрист).

В дискусията ще участват представители на институции, неправителствени организации и професионални общности, работещи в сферата на опазването на недвижимите културни ценности.

„Недвижимото културно наследство на България изчезва и процесът се ускорява. Само за последните 30 г. са унищожени над 12 000 недвижими културни ценности, посочват от НИНКН. Според експертите причините са: „липса на държавническо разбиране и национална стратегия за недвижимото културно наследство от дълги години. За държавата това обществено богатство не е ценност. Законът не пази, а пречи на опазването. Насърчава корупцията и злоупотребата, бутафорията и разрушението. Така разрушава националната ни идентичност“.

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си