Корекции на некачествено построени велоалеи ще извърши фирмата изпълнител в Сливен

0
123

Корекции на некачествено построени велоалеи ще извърши фирмата изпълнител в Сливен, като разходите ще бъдат за тяхна сметка. Това съобщиха от общинския пресцентър.

След множество сигнали от граждани, кметът Стефан Радев назначи комисия, която да обследва качеството на обекта.

Според становището на експертите налице са доста нередности като незадоволително качество на горния пласт от асфалтобетон, разместени бордюри, изпълнени кърпежи, на места отворени фуги, липса на достатъчно обезопасителни знаци и др. За всяка от тях са направени предписания – фрезоване на горния пласт от асфалтобетона на всички булеварди с положен червен асфалт, като се положи нов слой, да се стабилизират всички слаби участъци, да се ремонтират счупени и изместени бордюри, шахти и др.

Кметът Стефан Радев отново подчерта, че обектите няма да се приемат в некачествен вид, а корекците по велоалеите са за сметка на изпълнителя, който веднага започна отстраняване на направените забележки.

Неслучайно казваме на фирмите не само по този проект, че трябва да се работи качествено и няма защо да се сърдят, когато разходите за недобре свършена работа са за тяхна сметка“, каза кметът. Той настоява корекциите по велоалеите да се извършат в най-кратки срокове и по-добра организация.