КИИП с ново ръководство

0
235

През идните четири години Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране ще се управлява от ново ръководство. То бе избрано преди дни на провелото се в София Редовно отчетно-изборно общо събрание. Новият председател на УС на КИИП, мандат 2020-2024 г. е инж. Марин Гергов. Зам.-председател ще бъде инж. Огнян Атанасов, а главен секретар ще е инж. Антони Чипев.

Председатели на Националните професионални секции (НПС), мандат 2020-2024 г.:

 • инж. Атанас Георгиев – НПС КСС
 • инж. Георги Франгов – НПС МДГЕ
 • инж. Иван Деянов – НПС ГПГ
 • инж. Красимир Велинов – НПС ЕАСТ
 • инж. Михаил Толев – НПС ОВКХТТГ
 • инж. Надежда Парлъкова – НПС ТСТС
 • инж. Райна Кожухарова – НПС ТЕХ
 • инж. Соня Велева – НПС ВС

Контролен съвет (КС) на КИИП, мандат 2020-2024 г.:

 • инж. Георги Симеонов – Председател на КС, секция КСС
 • инж. Константин Гочев – член на КС, секция ТСТС
 • инж. Калин Рангелов – член на КС, секция ВС
 • инж. Лилия Аладжем – член на КС, секция ЕАСТ
 • инж. Нейко Нейков – член на КС, секция МДГЕ
 • инж. Никола Цветков – член на КС, секция ОВКХТТГ
 • инж. Светлана Бакъшева – член на КС, секция ГПГ

Комисия по дисциплинарно производство (КДП) на КИИП, мандат 2020-2023 г.:

 • инж. Серафим Александров – Председател на КДП, секция ВС
 • инж. Ася Божинова-Хаапанен – член на КДП, секция МДГЕ
 • инж. Атанас Пунев – член на КДП, секция ОВКХТТГ
 • инж. Валери Кунчев – член на КДП, секция ГПГ
 • инж. Емил Крумов – член на КДП, секция КСС
 • инж. Марияна Миранджиева – член на КДП, секция ТСТС
 • инж. Никола Николов – член на КДП, секция ТЕХ