Разработват дигитална система с карта на детските площадки в София

Близо 1200 места за игра чакат основен ремонт

0
През мрежата вече може да се получи информация за всяка детска площадка в столицата
Катя КОСТОВА

Екипът на ОП „Софпроект – ОГП“ разработва дигитална информационна система с карта на пространствата за игра в столицата. До момента дежурната карта е допълнена и актуализирана с идентификационен код, местоположение, вид собственост, площ, година на изграждане или реконструкция за всички площадки. На картата също фигурира информация за съоръжения, паркова мебел, наличие на ограда, информация за коя възрастова група е предназначено съоръжението, както и други забележки. Водещи елементи в картата са точките на детските площадки, които ги класифицират в три категории според информацията, получена от районните администрации и Дирекция „Зелена система”. Резедавите точки показват новоизградени площадки, преимуществено след 2000 г.; оранжевите ромбчета – площадки за частичен ремонт; червените ромбчета – площадки за основен ремонт. При маркиране на отделни площадки стават видими допълнителни данни, като местоположение, площ, година на изграждане, налични съоръжения, предназначение по възрастова група и др. За отделните категории площадки е направен анализ на пешеходната достъпност, която е разделена на подгрупи според категориите на площадките. От тъмно към светло се представя достъпността в диапазони от 100, 200 или 300 м.

На друг пласт от картата са отразени и всички училища, ясли и градини на територията на СО – общински, частни и държавни. При маркиране на точката в информационно балонче се получава информация за името, адреса и начина на финансиране на съответното заведение, както и връзка с регистъра на МОН или сайта на СО, в частта му за общинските детски градини, за получаване на допълнителна информация. За сградите и имотите става видим идентификаторът (ID) съгласно Кадастралната карта и кадастрален регистър (КККР) и е подадена връзка със страницата на кадастрално-административната информационна система на АГКК.

Занапред предстои обогатяване на информацията с добавяне на спортните площадки и терени, частните места за игра. Картата ще служи и като информативна основа при работата по стратегията „София играе“ за подобряване на пространствата за игра в града.

По данни на ОП „Софпроект – ОГП” 1172 детски площадки в София са за основен ремонт. Други 187 са за частично обновяване, а новоизградените в последните няколко години са 271.

От всички новоизградени 72 се стопанисват от „Зелени системи” на Столична община. Дирекцията е отговорна и за 37 от обектите, чакащи основен ремонт, и 4, на които трябва да се прави частичен. Останалите 1630 детски площадки, намиращи се в различно състояние, се стопанисват от районните администрации.

Най-много детски площадки – 175, има в район „Младост”. На второ място със 130 е район „Красно село”, трета със 127 е „Надежда”. Още 3 столични района имат по над 100 площадки – „Красна поляна”, „Подуяне”, „Слатина” и „Искър” (виж таблицата). В най-големия панелен комплекс на столицата, който е с 11 жилищни микрорайона, детските площадки са само 82, а в престижния „Лозенец” – едва 46. На опашката с 15 детски площадки е гр. Банкя. В дъното на класацията са и няколко района в центъра на столицата – „Оборище” – със 17, „Възраждане” – 20, и „Средец” – 24.

Причина за сегашното състояние на детските площадки е, че в последните 30 години стотици от тях в София и други големи градове на страната бяха обявени за пустеещи земи, на бърза ръка реституирани и застроени. От „Визия за София” смятат, че за да се възстановят нещата до нормалното им ниво за разрастващия се град, трябва активно съдействие от обществеността. Най-вече хората от кварталите, където се намират детските площадки – нови или занемарени. Има и възможности за финансиране чрез различни неправителствени организации и самите живеещи наоколо.

Една от най-новите детски площадки „Карибски пирати” е в столичния кв. „Света Троица”

Наредбата за безопасността е от 2009 г.

През май на 2009 г. влезе в сила Наредба № 1 за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра. В съответствие с изискването й стопаните бяха задължени да декларират свой план-график в срок до края на същата година.

Изпълнението му задължаваше привеждането на стопанисваните от тях детски площадки и/или съоръжения в съответствие с европейските изисквания до 31 декември 2013 г. Друго изискване бе да се поставя пред входа/изхода на откритите детски площадки голяма цветна табелка, която да информира за най-важното – безопасността на съоръженията.

  ЗА ГОДИНА 

Над 18 млн. лв. инвестира столицата
в образователна инфраструктура

Над 18 млн. лв. инвестираме в строителство и ремонти на детски градини и училища тази година. Това обяви наскоро кметът на София Йорданка Фандъкова в новата детска градина № 160 в кв. „Драгалевци“.

До края на януари трябва да приключи основният ремонт на ОУ „Христо Ботев“ в кв. „Обеля“

„За район „Витоша“ това е третата нова сграда – преди няколко месеца открихме нова детска градина в кв. „Бояна“ и започнахме строителство на други две. Резултатът е 5 нови сгради за 5 години в района. Тази година в София завършихме 5 нови сгради на детски градини, като остава да отворим само тази в район „Красно село“. През 2019 г. сме планирали строителство на 10 нови сгради. Целта ни е до 2 години всяко дете над 3 г. да има място в детска градина близо до жилището си”, добави столичният кмет.

Плановете на общината включват още изграждане и на още 2 детски градини в район „Витоша” – в кварталите „Павлово“ и „Княжево“. Започва изграждане и реконструкция на 10 нови детски градини в други столични райони: „Лозенец”, „Триадица”, „Витоша”, „Искър”, „Нови Искър”, „Подуяне”, „Красно село”, „Илинден”, „Студентски”.

По думите на Фандъкова, вече се изпълняват цялостни ремонти в 10 училища и 7 детски градини. За 8 обекта са в ход процедури за избор на изпълнител, които се очаква да приключат до края на годината. Това са пет училища и три детски градини. „По отношение на Френската гимназия са констатирани несъответствия с действащия Подробен устройствен план. Поради това се налага да бъдат изработени и одобрени изменение на ПУП и преработка на инвестиционните проекти. Затова ще бъде прекратена и обществената поръчка”, поясни тя.

„Между 40 и 60 процента се очаква да бъдат спестени при изпълнение на мерките за енергийна ефективност в 26 общински обекта от социалната инфраструктура на територията на пет столични района – „Илинден”, „Връбница”, „Надежда” и „Красна поляна”.

Ремонтите и строителството на нови училища и детски градини се финансира с 63,6 млн. лв. по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020”, като евросубсидията е в размер на 58 млн. лв., останалите средства са от бюджета на Столична община”, допълни Фандъкова.

 ВАРНА 

Откриха нови зони за отдих и спорт
в кв. „Възраждане“

Готов е вторият етап от изграждането на парка във „Възраждане“, който е разположен източно от охранителния канал. Преди реализирането на обекта имотът, около 30 дка, беше неизползваем, тъй като зелените площи бяха неподдържани и занемарени. С реализирането на проекта мястото е превърнато в привлекателна зона за спорт и отдих. Изградени са алеи, кътове за почивка, зони за пешеходци и за велосипедисти. Направени са игрови площадки за малки и по-големи деца и места за свободни игри. Съоръженията в тях са сертифицирани и отговарят на изискванията за безопасност, поставена е специална противоударна настилка. В парка са изградени беседки, пейки, осветление. Засадени са над 200 броя дървета и над 10 500 бр. декоративни храсти, а затревените площи са около 18 000 кв. м, съобщават от Дирекция „Инженерна инфраструктура и благоустрояване“ към община Варна.

Изграждането на втория етап от парка започна през октомври 2017 г. Година по-рано в района бе открит нов спортен комплекс, който включва футболно и многофункционално игрище, както и площадка с фитнес на открито. Комплексът е част от инициативата на община Варна за развитие на районите.

 ЛАНДШАФТ 

Градската градина на Свищов с модерна визия

Лилия ЦВЕТАНОВА

Приключиха дейностите по ремонта и поддръжката на Градската градина в централната част на Свищов и парка, намиращ се на пл. „Свобода“. Със средства от общинския бюджет бяха подменени всички стари и изгнили пейки и възстановени липсващи елементи в парковото обзавеждане. Поставени са и нови кошчета за боклук. При условие, че времето позволява, ремонтните дейности ще продължат в парковата зона с паметника на „Дарителите“, съобщиха от община Свищов.

Наскоро бе открит и обновеният парк за отдих и детски игри в местността Паметниците край града. Проектът бе финансиран от конкурса на МОСВ „За чиста околна среда“. Общият бюджет от 9999 лв. бе вложен в подобрения на детската площадка в парка и цялостна подмяна на уредите за игра. Поставени са нови пейки, ограда, кошчета за отпадъци и информационни табели. Изградени са нови стълби с парапети, съобразени със специфичността на достъпа до детската площадка, с което се осигурява и безопасността на гражданите. Коренно промененият облик на парка за отдих и детски игри го превръща в любимо място на малчуганите и техните родители през почивните дни.

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си