19 C
Пловдив
събота, април 13, 2024

Как страната ни ще разходва 29 млрд. евро от ЕС в периода 2021-2027 г.

29 млрд. евро ще получи България от бюджета на Европейския съюз за следващия програмен период 2021-2027 г., като от тях 7,7 млрд. евро ще са безвъзмездна помощ. Страната ни ще получи и 200 млн. евро в подкрепа на по-слабо развитите региони – пари, които бяха договорени извънредно по време на преговорите между лидерите на страните от ЕС на последния им съвет в края на юли. Според финансисти бюджетът, който е договорен за България, поставя пред страната ни въпроса за политиките – как да се направи така, че да се догонят страните, които са по-напред от нас.

Пари за общините

Националното сдружение на общините в България публикува документ, който отразява рамката за следващия програмен период, приета от лидерите на ЕС. От него се виждат договореностите на евросредствата по програми, които пряко засягат общините. Най-много средства са отделени за Оперативна програма „Развитие на регионите“ (ОПРР). Тя има бюджет от 1.464 млрд. евро (евродял) + 2.68 млрд. евро (евродял) от Фонд за справедлив преход (ФСП), който представлява целенасочена подкрепа за най-засегнатите от прехода региони по т.нар Зелена сделка.

Парите по тази програма ще се разпределят по две направления. Първото е „Интегрирано градско развитие“, което обхваща 10-те най-големи общини – Видин, Плевен, Русе, Велико Търново, Варна, Бургас, Стара Загора, Пловдив, София и Благоевград.

Второто направление по програмата е „Интегрирано териториално развитие на регионите“ и то включва 40 градски общини, в които има населени места с над 15 000 жители. Парите по това перо ще подкрепят инфраструктурни мерки за насърчаване на икономическата активност, енергийната ефективност, устойчивата градска мобилност, зелената градска инфраструктура и сигурността в обществени пространства. Другите направления са общински жилища, култура и спорт, туризъм, здравна и социална инфраструктура, вкл. детски ясли, образователна инфраструктура (вкл. детски градини), качествена и безопасна околна среда и културно-историческо наследство. Бенефициенти може да са държавни органи, областни администрации, общински власти и др.

1,55 млрд. евро финансова инжекция за околна среда

Бюджетът по ОП „Околна среда“ е 1.55 млрд. евро (евродял) и има пет приоритетни оси – „Води“, „Отпадъци“, „Биологично разнообразие“, „Риск и изменение на климата“, „Въздух“. Допустими бенефициенти са ВиК дружества и Столична община, както и общини. По нея могат да кандидатстват ПУДООС, ИАОС, НСОРБ, структури за управление на Натура 2000, структури на МОСВ, структури на МЗХГ, Агенция „Пътна инфраструктура“, областни администрации, Изпълнителна агенция „Околна среда“ и др.

Проектите трябва да са в областта на изграждане и реконструкция на ВиК инфраструктура, която е свързана с управлението на битовите отпадъци (рециклиране и намаляване на количествата на депонираните отпадъци). Ще се подкрепя превенцията и управление на риска от наводнения и засушаване, свлачища и горски пожари, намаляване на замърсяването на въздуха от битовото отопление, намаляване на замърсяването на въздуха от транспорта чрез насърчаване на електромобилността и др.

София разширява метрото

По Оперативна програма „Транспортна свързаност“ бюджетът е 1.609 млрд. евро (евродял). Тази програма има 4 приоритета – „Развитие на железопътната инфраструктура по „основната“ и „широкообхватната“ Трансевропейска транспортна мрежа“, „Развитие на пътната инфраструктура по основната Трансевропейска транспортна мрежа“, „Подобряване на интермодалността и развитие на устойчива градска мобилност“ и „Иновации в транспорта, модернизирани системи за управление на трафика, подобряване на сигурността и безопасността на транспорта“. Допустими бенефициенти по нея са ДП Национална компания „Железопътна инфраструктура“, Агенция „Пътна инфраструктура“, „Метрополитен“ ЕАД, ИА „Проучване и поддържане на река Дунав“, ДП „Пристанищна инфраструктура“ и ИА „Морска администрация“.

Столична община може да получи пари за разширяване на метрото в София, включително закупуване на подвижен състав, както и за създаване на нови интермодални връзки за пътници в обществената транспортна система на София. Проектите трябва да включват изграждане, модернизация, рехабилитация, електрификация и внедряване на сигнализация и телекомуникации на железопътни участъци, изграждане и модернизация на участъци от пътната инфраструктура по основната Трансевропейска транспортна мрежа.

Related Articles

До края на април ще е готов новият мост в с. Горна Кремена

Напредва строителството на новия мост в село Горна Кремена на третокласния път III-103 Мездра - Роман в област Враца. До момента е премахнато старото...

100 нови електрически велосипеда са на разположение на бургазлии

Община Бургас закупи 100 електрически велосипеда, които могат да бъдат използвани на територията на града. Те са с олекотена алуминиева конструкция, което ги прави...
- Реклама -spot_img

ПОСЛЕДНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ