15 C
Пловдив
понеделник, февруари 26, 2024

КАБ с писмо до Президента и искане да наложи вето на разпоредби на ЗИД на ЗУТ

ДО Г- Н РУМЕН РАДЕВ

ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Относно: НАЛАГАНЕ НА ВЕТО НА РАЗПОРЕДБИ НА ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ,

Народното събрание днес прие Общ законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, изготвен на основание чл. 81, ал. 2 от ПОДНС въз основа на приетите на първо гласуване на 22.10.2020 г. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, No 002-01-39, внесен от Министерски съвет на 25. 08.2020 г. и Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, No 002-01-49, внесен от Министерски съвет на 12.10.2020 г., срещу част от разпоредбите на който възразяваме остро, тъй като не защитават обществения интерес и накърняват сериозно правата на гражданите, в.т.ч. на проектантите и бизнеса, които реализират инвестиционни инициативи.

В защита на обществения интерес, на правата на гражданите и на професионалните права на всички проектанти, въз основа на предоставените ни от закона функции да изразяваме становища по нормативни актове, свързани с устройственото планиране, инвестиционното проектиране и строителството (чл. 5 от ЗКАИИП), Камарата на архитектите в България и останалите браншови организации в областта на устройственото планиране, инвестиционното проектиране и строителството, изразихме многократно становища против приемането на определени разпоредби от законопроекта пред Министерски съвет, Министерство на регионалното развитие и благоустройството и пред Народното събрание.

За съжаление, аргументираните ни позииции не бяха взети предвид от изпълнителната и законодателната власт при обсъждането и разглеждането на законопроекта.

Считаме, че част от разпоредбите на законопроекта противоречат на конституционно уредени принципи относно правовата държава и правилата на законодателния процес, с изискването за правна сигурност, стабилност и предвидимост като елементи на правовата държава. Приети са при незачитане на установената от самия законодател парламентарна процедура, обезпечаваща качеството и прозрачността на законодателния процеси гарантираща защита на обществения интерес и правата на гражданите в нашата страна.

Грубо е нарушена процедурата, по която се извършват обсъждането оценката на въздействието и гласуването на законите. Между двете гласувания на законопроекта/ЗИД на ЗУТ/, внесен от Министерски съвет, са предложени текстове от народни представители, които противоречат на принципите и обхвата му.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ,

В следващо писмо до Вас своевременно ще посочим конкретните разпоредбите, които считаме за противоконституционни и незаконосъобразни, и ще изложим подробни мотиви.

Моля да упражните правото си по чл. 101, ал. 1 от Конституцията на Република България и да върнете за ново обсъждане Общия законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, изготвен на основание чл. 81, ал. 2 от ПОДНС въз основа на приетите на първо гласуване на 22.10.2020 г. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, No 002-01-39, внесен от Министерски съвет на 25. 08.2020 г. и Законопроект за изменение и до-пълнение на Закона за устройство на територията, No 002-01-49, внесен от Министерски съвет на 12.10.2020 г., приет от 44-то Народно събрание на 27.01.2021 г.

Също така, ще се радваме да ни приемете на среща, на която да аргументираме позицията си пред Вас.

С уважение,

арх. Владимир Милков

Председател на УС на Камарата на архитектите в България

Related Articles

Представят възможностите за участие в Програмата за трансгранично сътрудничество Гърция – България

Възможностите за кандидатстване с проекти по Програмата за трансгранично сътрудничество INTERREG VI-A „Гърция – България 2021 – 2027 г.“ ще бъдат представени на информационен...

Русе – топ дестинация за туристи, Банско – най-посещаван сред зимните курорти

През 2023 г. най-голямо повишение на туристопотока в традиционните градски дестинации отбелязва Русе. Това показват данните на Единната система за туристическа информация. С малко...
- Реклама -spot_img

ПОСЛЕДНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ