КАБ с идеи за повишаване качеството на архитектурното образование

0

Камарата на архитектите в България (КАБ) ще инициира нормативни промени за повишаване качеството на архитектурното образование.

Идеята е при облекчени условия за прием по специалността да се повишат изискванията към студентите по време на самото обучение. По този начин в системата на висшето образование по архитектура ще остават само студентите, които показват необходимите качества за професионално развитие в сферата.

Целта е университетите да създават висококвалифицирани специалисти, които да допринасят за устойчивото развитие на градовете. Подготвяните промени предвиждат повече възможности за професионална преддипломна практика, свързана с усвояването на професията. Една от идеите е КАБ да предоставя информационна платформа, която да подпомага студентите при избора им на стаж по специалността.

Предстои създаването на работна група с участието на представители на Архитектурните факултети от различните университети в България, която да формулира конкретните предложения за промени в нормативната уредба и по-конкретно в Наредбата за държавните изисквания към магистрите по архитектура. Очаква се до есента предложените промени да бъдат внесени за разглеждане в Министерството на образованието и науката. Това съобщи зам.-председателят на КАБ проф. д.а.н. Борислав Борисов.

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си