10 C
Пловдив
сряда, февруари 28, 2024

КАБ възрази срещу предложенията за промени в Закона за кадастъра

Камарата на архитектите в България (КАБ) възразява остро и категорично срещу предложените промени в Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), с които се променят текстове в ЗУТ, ЗКАИИП и ЗГК, касаещи устройственото планиране. Това е записано в становището на КАБ по законопроекта, което е изпратено до Министерски съвет и МРРБ. То бе прието единодушно на заседанието на Управителния съвет на КАБ, което се проведе на 10 януари в Централния дом на архитекта в София.

Законопроектът регламентира устройственото планиране като „специализирана геодезическа дейност” и предоставя възможност на геодезистите да изработват проекти на подробни устройствени планове – планове за регулация и планове за улична регулация. Това противоречи на действащото законодателство в областта на устройственото планиране и показва дълбоко непознаване на смисъла и целта на устройството на територията, смятат от КАБ.

„Недопустимо е устройственото планиране, изчерпателно уредено в ЗУТ, да се омаловажава и приравнява на “специализирана геодезическа дейност“. Устройствените планове не са специализирани геодезически дейности, а са актове по устройство на територията с изключителна обществена значимост“, се посочва в становището.

Според регламентите на ЗКАИИП изработването на устройствени планове е в професионалната компетентност на архитектите и урбанистите с проектантска правоспособност. Крайно недопустими са опитите за промяна на ЗКАИИП и ЗУТ чрез преходни и заключителни разпоредби в друг нормативен акт, без да са проведени консултации с браншовите организации в сектора.

Управителният съвет на КАБ призовава всички свои членове и регионални колегии да изпращат мнения и становища по законопроекта в портала за обществени консултации тук. От професионалната организация ще настояват и за спешна среща с министъра на регионалното развитие и благоустройството Андрей Цеков.

Председателят на КАБ арх. Владимир Милков предложи на УС да приеме декларация относно участието на КАБ в Координационния съвет на браншовите организации в сектора. В нея се настоява да бъдат прекратени всички опити за лобистки действия от браншови организации, целящи монополизиране на проектантски правомощия, за които нямат компетенции и професионални умения. От КАБ призовават бранша да подкрепи становището на КАБ относно ЗИД на ЗКИР, като поиска МС да оттегли внесения в НС законопроект.

Related Articles

Започна подготовка за мащабен ремонта на Доходното здание в Русе

Доходното здание в Русе, което е архитектурна, художествена и историческа недвижима културна ценност от национално значение, ще бъде ремонтирано и реставрирано за сумата от...

Кметове и министри участват в Общото събрание на НСОРБ

На 27 и 28 февруари в София се провежда Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България. То е първото след местните...
- Реклама -spot_img

ПОСЛЕДНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ