24 C
Пловдив
четвъртък, юли 18, 2024

Информационен ден по процедурата за енергийна ефективност на многофамилни сгради

На 10 юли от 14:00 часа ще се проведе онлайн информационен ден за представяне на Насоките за кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради, включително справяне с енергийната бедност“ по Програма „Развитие на регионите” 2021-2027 г.

За участие в събитието са поканени всички 36 общини, допустими кандидати по процедурата от най-силно засегнатите от климатичния преход области. Това са Перник, Кюстендил и Стара Загора. Включени са и 10-те общини, свързани с Маришкия басейн, които попадат в рамките на териториалния обхват на Фонда за справедлив преход: Нова Загора, Ямбол, Симеоновград, Харманли, Тополовград, Димитровград, Хасково, Елхово, Сливен и Тунджа.

Допустими са всички многофамилни жилищни сгради, които се управляват по реда на ЗУЕС и са проектирани преди 26 април 1999 г. Многофамилните жилищни сгради, които се управляват по реда на ЗУЕС са тези, в които броят самостоятелни обекти са най-малко четири и принадлежат на повече от един собственик.

Сред дейностите, допустими за финансиране, са: поставяне на системи за оползотворяване на енергия от възобновяеми енергийни източници за енергийните потребности на сградата и батерии за съхранение на енергия; инсталиране на системи за отопление и климатизация, интегрирани инсталации за възобновяема енергия на място, цифровизация на сградите, зелена инфраструктура и др.

Допустимите съпътстващи дейности включват: извършване на обследване за енергийна ефективност и изготвяне на сертификат за енергийни характеристики на сградите в експлоатация, изготвяне на инвестиционен проект; оценка на съответствието на проектите; авторски и строителен надзор съгласно ЗУТ и др.

Related Articles

Община Опака проучва нагласите на жителите за разделно събиране на отпадъци

Община Опака провежда проучване сред жителите на региона с цел разработване на бъдещ проект. Анкетата е по процедура „Мерки за изграждане, разширяване и/или надграждане...

Записват за курса „Шайо“ по опазване на недвижимото културно наследство

НИНКН и школата „Шайо“ - Париж канят архитекти с интерес към паметниците на културата да кандидатстват за специализирания курс по опазване на недвижимото културно...
- Реклама -spot_img

ПОСЛЕДНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ