Инициативата за Европейско градско управление приема кандидатури

Уебинар на 5 ноември ще подпомага желаещите да участват с проекти

0
154

В ход е поредният етап за кандидатстване по инициативата Европейско градско управление (EU City Facility). Тя е в подкрепа на общини и местните власти, които искат да ускорят инвестициите в устойчива енергия. Срокът за кандидатстване е 17 декември. Третият етап ще подкрепи разработването на 69 инвестиционни концепции с общ бюджет от 4,14 милиона евро.

На 5 ноември 2021 г. ще се проведе уебинар, на който заинтересованите кандидати могат да получат повече информация. В рамките на уебинара ще се организира връзка с локални експерти за асистиране по проекта или с информационното бюро на EUCF.

В рамките на инициативата за Европейско градско управление се финансират разработването на инвестиционни концепции с фиксирана безвъзмездна помощ до 60 000 евро.

Кандидатстването е отворено за всички общини, местни власти, публични организации от държавите – членки на ЕС, както и Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Обединеното кралство.

Цялата информация за условията по кандидатстването и допустимост могат да бъдат намерени на официалната форма за кандидатстване и на уеб сайт на EUCF.