Изложение за интериор и лайфстайл HOMI в Милано 2022. Как може да го посетите?

0
160

Изложбата за Домашен Интериор и Лайфстайл HOMI в Милано ще се проведе в периода 26-30 януари 2022 г.

Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия организира участието на български малки и средни предприятия (МСП) в Търговска мисия с посещение на изложбата.

Поканени за участие са български малки и средни фирми, производители на продукти и стоки за дома, бижутерия, модни аксесоари, декоративни предмети, текстил за дома, прибори за хранене и др. Изискване е основната им икономическа дейност да попада в една от определените в Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020 групи.

Посещението се организира в изпълнение на проект за „Подкрепа на интернационализацията на българските предприятия чрез провеждане на търговски мисии, бизнес форуми, конференции, контактни борси и двустранни срещи“.

Програмата

Програмата на търговската мисия предвижда представителите на българските МСП да посетят изложението; да участват в редица двустранни срещи, семинари, уъркшопи и кръгли маси с представените на изложението чуждестранни фирми.

Междунардното изложение HOMI

HOMI е едно от водещите европейски търговски изложения. Посветено е на домашните аксесоари, декоративните предмети и аксесоари, сервизи, текстил и аромати, които характеризират съвременните жилищни пространства и очертават еволюционния път на начина на живот и навиците на модерния човек. Традиционно се провежда в Милано два пъти в годината от 1964 г. до днес.

Изложбата предоставя възможност на посетители и изложители за участие в b2b срещи със специалисти; демонстрации и представяне на продуктовите иновации в сферата на интериорния дизайн, модата, аксесоарите и бижутата.

Събитието обслужва множество различни канали за дистрибуция и продажби и събира на едно място на щандове в изложбените зали на панаирния комплекс в Милано хиляди търговци, дизайнери и производители.

Разходи, които ИАНМСП поема за участие на МСП

За участие в търговската мисия, ИАНМСП поема разходите, свързани с осигуряването на: превоз; трансфери и вътрешен транспорт; хотелско настаняване за един представител на предприятие; наем зали за организирането на двустранни срещи, техническо оборудване, кетърингови и преводачески услуги при организирането на бизнес събития; разходи за входни такси за посещение на нетуъркинг събития и друг вид разходи, свързани с основния предмет на мисията.

Участниците в търговската мисия, следва да поемат разходите за дневни, медицинска застраховка и други от личен характер, свързани с командироването.

Кой може да участва?

Право на участие имат всички предприятия по смисъла на §1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за малките и средните предприятия (ЗМСП). Те трябва да отговарят на критериите за микро, малко или средно предприятие и да не попадат в забранителните режими на Регламент (EС) №1407/2013 на Европейската комисия от 18.12.2013 г.Да нНямат публични задължения към държавата. Да развиват дейност в секторната насоченост на конкретната търговска мисия. Основната им икономическа дейност да попада в една от определените в Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия групи сектори на икономическа дейност.

Всяко българско предприятие, което желае да участва в търговската мисия и отговаря на посочените критерии за допустимост, следва да представи набор от задължителни документи.

Повече за изискванията, условията и реда на кандидастване, можете да откриете тук.

Информация: Асоциация на интериорните дизайнери в България ; Изображения: HOMI