Изложба на находките, спасени от строежа на газопровода „Булгартрансгаз“

0
293
Снимка: НАИМ-БАН

Спасени археологически находки по време на строежа на газопреносната мрежа на „Булгартрансгаз“ ще бъдат представени на изложба в Националния археологически музей. За период от около година и половина (март 2019 г. – октомври 2020 г.) са проучени 120 обекта, които попадат в трасето на газопровода, преминаващ през 474 км в Северна България.

Над 400 предмета от 60 обекта, разкрити при спасителните археологически разкопки, ще бъдат показани пред широката публика. Те включват изящни керамични съдове, сечива и оръжия, златни и сребърни накити, монети и статуетки, от ранния неолит (6000 г. пр.Хр.) до Възраждането (ХІХ в.).

Изложбата „Поток през времето“ е съвместна инициатива на Националния археологически институт с музей към Българската академия на науките, „Булгартрансгаз“ ЕАД и консорциум „Аркад“. Тя се осъществена със съдействието на Министерство на културата, Българска академия на науките и 17 музея от страната. Може да бъде посетена в зала Временни изложби на НАИМ от 27 май до 19 септември 2021 г.

Междувременно може да бъде видяна и временната изложба „Българска археология 2020“, експонирана в Централната зала на музея. Двете изложби взаимно се допълват, представяйки на посетителите изключително активната работа на археолозите през изминалите две години и някои от най-впечатляващите резултати и находки.

.