Излезе от печат „Ръководство за проектиране и изпълнение на хидроизолационни системи на сгради и съоръжения“

0

Излезе от печат първото в България техническо „Ръководство за проектиране и изпълнение на хидроизолационни системи на сгради и съоръжения“. Негови съставители са проф. д-р инж. Димитър Назърски и инж. Йордан Николов.

Изданието е пълноцветно, формат А4, 260 страници и се издава от Българска асоциация за изолации в строителството (БАИС). Целта му е да подпомогне участниците в инвестиционния процес: инвеститори, проектанти, консултанти, строители в тяхната работа за защита на сградите и съоръженията от въздействието на водата.

Отдавна има необходимост от такова широкообхватно ръководство. В строителната практика навлязоха и навлизат много нови материали, технологии и технически решения, които кардинално променят хидроизолационните работи. Повишават се изискванията на инвеститорите и на крайните клиенти, коментират авторите.

Ръководството се основава на съвременни решения, които са основополагащи за хидроизолационните системи в съвременното строителство като: увеличаване дълбочината на фундиране, презастрояване на градските райони, прилагане на съвременни изолационни материали, съвременна оценка на рисковете, присъщи на изграждащите се изолационни системи.

НАСОЧЕНОСТ

Освен пряката професионална дейност, настоящото ръководство е предназначено да подпомогне и процеса на обучение на технически специалисти в професионалните гимназии и университетите, в центровете за професионално обучение на изпълнителски кадри.

В „Ръководство за проектиране и изпълнение на хидроизолационни системи на сгради и съоръжения“ са допълнени практически технически решения, детайли и визуализации, които да подпомогнат по-лесното прилагане на съответните хидроизолационни системи и решения.

ЕКСПЕРТИЗАТА

За тази цел е използван опитът и знанията на специалисти от фирмите-членове на асоциацията, на преподаватели от катедра „Строителни материали и изолации” на УАСГ, както и технически материали и детайли, предоставени от водещи фирми в строителния сегмент.

ПРЕЗЕНТАЦИЯТА

Официалното представяне на „Ръководство за проектиране и изпълнение на хидроизолационни системи на сгради и съоръжения“ ще бъде на 31.03. от 17:30ч. в Интер Експо Център по време на Архитектурно-строителна седмица 2022г.

Източник: БАИС

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си