Изграждат инсталации за компостиране и третиране на битови отпадъци в Асеновград

0

Церемония „първа копка“ по изграждане на инсталации за компостиране и предварително третиране на битови отпадъци ще се проведе на 4.01.2023 г., от 11.00 ч., на входа на старото сметище в Асеновград.

Дейностите се финансират по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. и са на обща стойност 13 245 456.73 лв. От тях 8 360 243,98 лв. са от Европейския фонд за регионално развитие.

Основна цел на проекта е да се осигури необходимия ресурс и капацитет за изграждане и въвеждане в експлоатация на компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на Регионално сдружение за управление на отпадъците – Асеновград, като по този начин ще се постигне намаляване на количеството депонирани битови отпадъци.

Партньори на община Асеновград в проекта „Втора комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“ са общините Първомай, Лъки, Садово и Куклен.

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си