Изграждат вятърен парк в село Големаново

0

Дружество представи инвестиционно намерение в Община Кула, предвиждащо изграждането на вятърен парк „Ветрослав“. Той ще бъде разположен в землището на село Големаново и е с ппланирана инсталирана мощност от 100 МW. Проектът предвижда изграждането на вятърни генератори, подстанция, съоръжения за съхранение на електрическа енергия и присъединителна инфраструктура. Дружеството заявява своето желание в дейностите да бъде ангажирана и местната управа, като партньор.

Общината ще се включи с 9 общински терени чрез учредяване на възмездно право на строеж, право на ползване и сервитути за въртящите се части на вятърните генератори.

В проектното предложение дружеството съобщава, че желае да развива дейността си в България повече от 10 години, като желае да работи активно с местните общности на Кула и ще е основен участник в редица социални инициативи.

В програмата на инвеститора е предвидено реализирането на различни дарителски инициативи, които да подобрят средата и качеството на живот на местното население в дългосрочен план. Приоритетно ще бъдат финансирани проекти и инициативи в сферата на образованието, здравеопазването, спорта и подпомагането на хора от уязвими социални групи. Всички разходи, свързани с проектирането и изграждането на проекта, ще бъдат изцяло за сметка на инвеститора.

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си