Изграждат близо 800 км водопроводна мрежа по ОПОС 2014 – 2020

0

Близо 800 км водопроводна мрежа ще бъде изградена по ОПОС 2014 – 2020 г., съобщиха от МРРБ. От там уточниха, че регионалните прединвестиционни проучвания вече са готови, 13 от тях са одобрени и са предадени на ВиК операторите, които трябва да подготвят формулярите си за кандидатстване. Финансирането е в размер на 1.2 млрд. лв. Крайният срок за подаване на проекти в Министерството на околната среда и водите (МОСВ) е 23 април 2019 г., но първите формуляри ще бъдат внесени много по-рано – още през февруари. Проектите ще се изпълняват на територията на 51 агломерации с над 10 000 еквивалент жители. От подобрената инфраструктура ще се възползват над 2 милиона българи. Определените за изграждане ВиК обекти включват 800 км водопроводна мрежа, както и канализационни колектори, пречиствателни станции, съоръжения за третиране на утайки, автоматизирани системи за управление на ВиК системите и др. Предвижда се обявяването на над 190 обществени поръчки. Първата от тях вече е факт. Тя е за строителство на пречиствателна станция за питейни води на Шумен. В момента МРРБ изпълнява 2 проекта по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“. Първият – „Подпомагане регионалното инвестиционно планиране на отрасъл ВиК”, е на стойност близо 58 млн. лв. В рамките на проекта са сключени 23 договора, като част от тях са за разработване на регионални прединвестиционни проучвания (РПИП) за ВиК системите в 14 административни области (Бургас, Шумен, Сливен, Пловдив, Ямбол, Кърджали, Добрич, Варна, Силистра, Русе, Видин, Враца, Перник и Стара Загора). С РПИП са определени ВиК обектите, които ще се финансират по програмата за постигане на съответствие с директивата за отвеждане на отпадъчни води в 51 агломерации над 10000 е.ж., както и за устойчивост на водоснабдяването в съответните населени места. Вторият проект е „Подпомагане ефективността, управлението и институционалния капацитет в отрасъл ВиК”. Той е на обща стойност 16 млн. лв. Дейностите по него са свързани с изпълнение на предварителни условия към Споразумението за партньорство с Европейския съюз за периода 2014 -2020, изготвяне на финансова стратегия за отрасъла, развитие на нормативната уредба, изграждане на специализирани информационни системи за ВиК услугите и др.

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си