Home Екология Изградиха фотоволтаична инсталация на Спортна зала – Свиленград

Изградиха фотоволтаична инсталация на Спортна зала – Свиленград

0

Община Свиленград приключи изграждането на 30 kW фотоволтаична инсталация за нуждите на Спортна зала – Свиленград, както и монтажа на 3 зарядни станции за 4 електромобила. Дейностите са по проект „Партньорство за адаптация към климатичните промени“. Инсталацията ще покрива част от енергийните нужди на залата и е важна стъпка за прехода и създаването на енергийно независими обществени сгради на територията на общината.

В рамките на проекта предстои и разработка и приемане на краткосрочна Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива за периода 2024-2026 г. Съвместно с останалите партньори в проекта, експерти на община Свиленград ще преминат обучение свързано с изграждане и внедряване на системи за генериране на енергия от ВЕИ, енергиен мониторинг и ефективно енергийно управление. Предстои и извършване на последващи обследвания в мониторингов период на 3 общински и 8 многофамилни жилищни сгради, при които бяха въведени енергоефективни мерки.

Проектът „Партньорство за адаптация към климатичните промени“ се изпълнява по Програма „Опазване на околната среда и климатичните промени” съвместно с общините Смолян, Асеновград, Крушари, дружество „Плеядес България” ООД и Норвежкия университет за наука и технологии (NTNU).

Средствата са от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г. Проектът е със срок на изпълнение до 23.11.2023 г.

НЯМА КОМЕНТАРИ

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си