27 C
Пловдив
неделя, юли 14, 2024

Зелена светлина за Програма „Околна среда“ 2021-2027 г.

Финалната версия на Програма „Околна среда“ за следващите 7 години беше одобрена от членовете на тематичната работна група на заседание преди дни. След това тя ще бъде представена последователно в Министерския съвет и Европейската комисия за утвърждаване.

В новата Програма „Околна среда“ 2021-2027 г. (ПОС 2021-2027 г.) са заложени по-зелени и по-устойчиви цели. Около това мнение се обединиха партньорите в Тематичната работна група, които участваха с бележки и становища в разработването на документа.

Финансовата рамка на ПОС 2021-2027 г. е 1 531 590 093 евро.

Новият програмен период е естествено продължение на Оперативна програма „Околна среда“ през периодите 2007-2013 г. и 2014-2020 г. Целите на ПОС 2021-2027 г. продължават да са свързани с подобряване на ВиК инфраструктурата и качеството на атмосферния въздух, екологосъобразно управление на отпадъците и опазване на богатото ни биоразнообразие. Мерките за превенция и управление на риска от наводнения, свлачища и горски пожари са в Приоритет „Риск и изменение на климата“.

Над 715 млн. евро (1 399,23 млн. лв.) ще бъдат разходвани за разширяване и модернизация на ВиК инфраструктурата за вече консолидираните райони Велико Търново, Габрово, Плевен, София-град, София-област, Търговище, Хасково и Добрич. Сред допустимите мерки за Приоритет 1 „Води“ е и разработването на Регионални прединвестиционни проучвания за районите Благоевград, Кюстендил, Ловеч, Монтана, Пазарджик и Разград след тяхното консолидиране.

Над 312 млн. евро (611,49 млн. лв.) са средствата по Приоритет 2 „Отпадъци“ за насърчаване на прехода към кръгова и основаваща се на ефективно използване на ресурсите икономика. Ще се финансират системи за разделно събиране и рециклиране на биоразградимите отпадъци, центрове за разделно събиране и подготовка за повторна употреба и поправка, рекултивация на депа, информационни и разяснителни кампании и др.

По Приоритет 3 „Биологично разнообразие“ ще продължат мерките по развитие на мрежата „Натура 2000“, както и за опазване и възстановяване на екосистемите извън мрежата. Предвиденият бюджет за този приоритет е в размер на 132,47 млн. евро (259,09 млн. лв).

Предвижда се сред допустимите мерки по Приоритет 4 „Риск и изменение на климата“ да бъдат осигуряването на наземен капацитет за борба с горските пожари, разработването на цифрови модели, анализи и прогнози във връзка с климатичните изменения и други.

Намаляването на всички форми на замърсяване на въздуха остава основен приоритет в новата Програма „Околна среда“ 2021-2027 г. Над 395 млн. евро (773,47 млн. лв.) ще бъдат насочени към мерки за редуциране на вредните емисии от битово отопление и транспорт, за справяне с вторичното разпрашаване, подобряване на мониторинга на качеството на атмосферния въздух (КАВ), както и за създаване на Национална мрежа на експерти по КАВ.

В Програма „Околна среда“ 2021-2027 г. се обръща специално внимание на интегрираните териториални инвестиции, както и на подхода „Водено от общностите местно развитие“. За него са разпределени общо 6,99 млн. евро, като по приоритет „Отпадъци“ са за информационни и разяснителни дейности, а по приоритет „Биоразнообразие“ – за информация и обучения, промяна в нагласите, семинари, форуми и др.

На 30 юни 2022 г. Междуведомствената комисия (специализиран състав на Висшия експертен екологичен съвет към Министъра на околната среда и водите одобри доклада за екологична оценка на Програма „Околна среда“ 2021-2027 г., в който са отразени резултатите от консултации с обществеността, заинтересованите страни и ЕК.

Related Articles

Дупница реализира „зелен“ проект заедно с Крива паланка

Проект за подобряване на зелените зони и парковите пространства за над 800 000 лева стартира Община Дупница заедно с Крива паланка по Програмата за...

Покана за дискусия за бъдещия Мемориал на загиналите войници в парка на НДК

Дискусия за бъдещия Мемориал на загиналите войници от Първи пехотен софийски полк и Шести пехотен търновски полк ще се проведе днес 9 юли от...
- Реклама -spot_img

ПОСЛЕДНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ