24 C
Пловдив
четвъртък, юли 18, 2024

За обществено обсъждане: Публикуван е нов законопроект за ВиК

Да бъде запазена социалната поносимост на цената на ВиК услугите за всяка отделна административна област. Това е регламентирано в проекта на нов Закон за водоснабдяването и канализацията, който е публикуван за обществено обсъждане на сайта на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. С него се създава единна уредба, която обхваща и подобрява цялостната нормативна база и регламентира дейностите в отрасъла.

Проектът предвижда спазване на принципите за достъпност, надеждност, сигурност на ВиК услугите и създава условия за повишаване на тяхното качество и ефективност. Той поставя изискването за баланс между цените и покупателните възможности на населението.

Предвижда се въвеждането на нова структура на цените на ВиК услугите. Тя ще бъде двукомпонентна – с фиксиран компонент за достъп до услугите и променлив, който се определя от потребените количества.

При ценообразуването се планира да бъде спазван принципът на единна цена по видове услуги на обособена територия – доставяне на питейна вода, отвеждане на отпадъчни води и пречистване. Правилата за формирането на цените, отразяващи структурата на разходите, реда за внасяне на предложенията за цените и за утвърждаването им, както и реда за предоставяне на информация ще се определят с наредба, приета от Министерския съвет по предложение на регулаторен орган.

В законопроекта са посочени изискванията към общите условия за предоставяне на ВиК услуги на потребителите. Определен е обхватът на задължителното им съдържание. Предвидено е те да се разработват от ВиК операторите и да се одобряват от регулаторния орган. Разписани са също контролните правомощия на регулаторния орган, на асоциациите по ВиК, както и изискването ВиК операторите да упражняват постоянен вътрешен контрол върху изпълнението на бизнес плановете си.

Проектозаконът въвежда изискванията на европейската директива относно качеството на водата, предназначена за консумация от човека, за подобряване на контрола на течовете и планиране и изпълнение на мерки за намаляването им. Въвежда се и възможността за използване на индивидуални системи като алтернативно решение на централизираните системи за събиране на отпадъчните води.

Документът може да бъде намерен в Портала за обществени консултации и в секция За обществено обсъждане на интернет страницата на МРРБ.

Related Articles

След години протести: Ремонтът на пътя в селата край ТЕЦ „Марица Изток“ е в ход

След години на протести на местните жители основният ремонт на пътя на селата край ТЕЦ "Марица Изток" в община Гълъбово е вече в ход. Ремонтът...

Община Опака проучва нагласите на жителите за разделно събиране на отпадъци

Община Опака провежда проучване сред жителите на региона с цел разработване на бъдещ проект. Анкетата е по процедура „Мерки за изграждане, разширяване и/или надграждане...
- Реклама -spot_img

ПОСЛЕДНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ