Започна рекултивация на старото сметище в Дупница

0

Започна рекултивация на старото сметище в Дупница. Дейностите се извършват по проект на общината на стойност от 5 059 839,72 лв. с ДДС. Финансирането е от Оперативна програма „Околна среда“ – сто процента безвъзмездна помощ. Основните цели на проекта за рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци включват подобряване на екологичните характеристики на района, предотвратяване на отрицателните въздействия върху компонентите на околната среда и произтичащите от тях рискове за здравето на населението, съобщиха от общината.

Теренът е около 80 дка, а денивелацията му е около 70 метра. Изчисленията показват, че обемът на отпадъците е от порядъка на 465 хил. куб. м. Сметището е образувано в продължение на десетилетия, като околните населени места като Бистрица и Джерман, бяха обгазявани многократно при самозапалвания.

След рекултивацията в долната част на терена ще бъде изградена стена, а отделящите си при гниенето на трупаните с години отпадъци газове, ще бъдат уловени. Фирмата изпълнител трябва да се справи със задачата до края на януари 2023 г. Договорът бе сключен през юли тази година, след известно забавяне. Изпълнител е консорциум от три фирми.

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си