20 C
Пловдив
вторник, май 28, 2024

Закриват общинското депо за битови отпадъци в Плевен

Започна закриването и рекултивацията на общинското депо за битови отпадъци в Плевен. Проектът се финансира по Приоритетна ос „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“

С реализацията на дейностите ще се намали негативното въздействие върху компонентите на околната среда – почви, атмосферен въздух, повърхностни и подземни води, ще се елиминира рисковете, произтичащи от движението и разпространението на замърсявания в тялото на депото и извън него и ще се намалят рисковете за човешкото здраве.

В рамките на проекта се предвижда полагане на рекултивиращ слой и биологична рекултивация в обхват на тялото на отпадъците; изграждане на система за повърхностно отводняване и изграждане на система за мониторинг.

Площта, която е заета от отпадъци, е около 185 дка. Планирано е след прибутване и предепониране на отпадъците да бъде оформено тялото на рекултивацията, което ще е с площ около 173.16 дка. Предвид голямата площ на депото, за изграждането на дренажния слой за биогаз и дренажния слой за филтрирали през рекултивационния слой атмосферни води, ще бъде използван дренажен геокомпозит двустранно каширан с геотекстил. С изграждането на водоплътен горен изолационен екран се цели да се елиминира количеството инфилтрат генерирано от отпадъците, разказа ръководителят на проекта и зам.-кмет на община Плевен Стефан Милев.

Проектната разработка предвижда изграждане на газоотвеждаща система и система за събиране и разпределяне на биогаза.

Ще бъде изградена и охранителна канавка около рекултивираното тялото на отпадъците. 

След извършване на техническата рекултивация ще се направи биологична рекултивация на депото в срока на устойчивост на проекта – 5 години от окончателното плащане по проекта, поясни още Стефан Милев.

Срокът за изпълнение на техническата рекултивация е 270 дни от датата на откриване на строителната площадка, а срокът за изпълнение на биологичната рекултивация за първата година – 30 дни след приключване на техническата рекултивация.

Общата стойност на проекта е 12 241 909, 84 лева – 100 % безвъзмездна финансова помощ.

Related Articles

Изграждат православен храм в карловското село Марино поле

Православен храм ще има карловското село Марино поле. Кмет, духовници и съмишленици положиха основния камък на бъдещата църква. В основите на храма бе положена...

Определиха финалистите на проекта „Аз мога да строя – DELECTO“

Ученици от строителните гимназии се бориха за номинации Във финалите на проекта „Аз мога да строя – DELECTO“, организиран от КСБ участваха 62 ученици, разделени...
- Реклама -spot_img

ПОСЛЕДНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ