Започна реконструкция на над 4 км водопровод в Сливен

0

Над 101 000 жители от град Сливен и прилежащи населени места ще бъдат с подобрен достъп до водоснабдяване след изпълнението на ВиК проект в региона. Даден е вече старт на дейностите за изграждане и реконструиране на 4,3 км водопроводна мрежа в Сливен като част от изпълнението на проект: „Доизграждане и рехабилитация на водоснабдителната и канализационната инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 еквивалент жители, попадащи в обхвата на обособената територия на „Водоснабдяване и Канализация – Сливен“ ООД”.

Проектът се финансира по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ и е на стойност от над 30 млн. лв. Бенефициент е „Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД.

Дейностите включват и подмяна на 19 водни помпени агрегата, ремонт и подмяна на тръбни връзки на резервоари, ремонт на шахти и др.

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си