Обсъждат старта на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г.

0

Започна първото заседание на Комитета за наблюдение на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. Форумът бе открит от заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството Десислава Георгиева. В него участват представители на Главна дирекция „Регионална и градска политика“ в Европейската комисия, ръководители на управляващи органи на програмите, финансирани от Европейските фондове при споделено управление, представители на министерства, институции и организации.

В рамките на заседанието ще бъдат представени напредъка по изпълнение на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., подготовката за стартирането на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г., Националната комуникационна стратегия за периода 2021-2027 г. и приложенията към нея, Индикативната годишна работна програма за 2023 г., както и критериите и методологията за избор на операции по Оперативна програма „Региони в растеж“ и Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г.

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си