Започва работата по новия Закон за кадастъра

0

През януари 2019 г. започва подготовката на новия Закон за кадастъра. Той ще трябва да улесни достъпът на експерти с правоспособност да подпомагат Службите по кадастър при административното обслужване. Правоспособни специалисти ще имат правото да издават скици на поземлени имоти, на сгради, схеми на самостоятелни обекти в сгради и съоръжения на техническата инфраструктура и удостоверения за наличие или липса на данни. За това информира министърът на регионалното развитие и благоустройство Петя Аврамова по време на парламентарен контрол. Тя посочи, че документите ще се изработват автоматично от информационната система, до която правоспособните лица ще имат право на достъп. Аврамова допълни, че дейността на правоспособните лица ще се контролира от Агенцията по геодезия, картография и кадастър, а наредба ще регламентира реда и условията за осъществяването на тази дейност. Министърът обясни, че е в процес на изработване нова концепция за обслужване на потребителите на кадастрална информация. Ще има тристепенна система на контрол и санкции, които ще се налагат на служители на Агенцията по геодезия, картография и кадастър. Аврамова подчерта, че всеки случай е конкретен. Това, което хората отчитат като закъснение, в общия случай е заради прилагане на законови разпоредби, които изискват процедури по уведомяване на заинтересовани лица, които по наредба не се включват в обявения срок за изпълнение, обясни още министърът на регионалното развитие и благоустройството.

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си