27 C
Пловдив
понеделник, юли 15, 2024

Започва процедура по ОВОС за разширение на Подземно газово хранилище „Чирен“

Министърът на околната среда и водите Асен Личев уведоми с писмо изпълнителния директор на „Булгартрансгаз“ ЕАД и кметовете на девет населени места в прилежащата територия на Подземно газово хранилище (ПГХ) „Чирен“ за становището на МОСВ по провеждането на обединена процедура по Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на проект на дружеството за разширение на капацитета на ПГХ „Чирен“.

От страна на дружеството-възложител в МОСВ са постъпили с уведомления общо три инвестиционни предложения, свързани с основния предмет на оценка, а именно „Разширение на капацитета на ПГХ „Чирен“.

Възложителят е посочил, че разширението на газовото хранилище е ключов фактор за сигурността на доставките на природен газ за България и стимулиране на търговията с газ в целия регион, като проектът е неделима част от инфраструктурата, допринасяща за концепцията за газов разпределителен център на територията на страната. На база извършени през годините изследвания е взето решение за поетапното разширение на хранилището, с което се цели увеличаване на дневната производителност до 10 млн. м³/ден (сега максимум 4,7 млн. м³/ден при форсиран режим).

Според заявеното от възложителя, за постигането на целите на разширението ще се работи по три направления:

– проектиране и изграждане на нови надземни съоръжения – компресорна станция с всичките ѝ прилежащи технически съоръжения и нова газоизмервателна станция;

– проектиране и изграждане на подземни съоръжения – десет нови високодебитни експлоатационни и три наблюдателни сондажа, ликвидация на някои от старите сондажи, както и нови връзки на експлоатационните сондажи с компресорната станция;

– проектиране и изграждане на газопровод, свързващ ПГХ „Чирен“ със съществуваща газопреносна система в землището на с. Бутан, община Козлодуй.

Съгласно указанията, дадени от МОСВ, предстои да се проведе обединена процедура по ОВОС, като в конкретния случай това е текуща обща процедура по ОВОС с процедура по одобряване на актуализиран доклад за безопасност и процедура по издаване на комплексно разрешително.

Още от 2013 г. проектът за разширение на капацитета на ПГХ „Чирен” е включен в списъка с проекти от общ интерес за Европейския съюз по силата на Регламент (ЕС) №347/2013 г., с което е признат като необходим за реализацията на приоритетните коридори на енергийната инфраструктура на Съюза. Проектите от общ интерес, включени в списъка на Съюза, се превръщат в съставна част на съответните регионални инвестиционни планове, както и на националните десетгодишни планове за развитие на енергийните мрежи и на тези проекти се дава най-високият възможен приоритет в рамките на тези планове. По силата на този регламент, проектът е включен в общностния Десетгодишен план за развитие на мрежите (Final TYNDP 2020), в Газовите регионални инвестиционни планове за Централна и Източна Европа (CEE GRIP 2019) и за регион Южен коридор (Southern Corridor GRIP 2018), както и в Енергийната стратегия на Република България до 2030 г. В потвърждение на неговата важност за сигурността на енергийните доставки за страната и региона, проектът има статут на приоритетен проект на инициативата „Три морета“.

Related Articles

Ремонтират Дом за възрастни във Варна с над 7 млн. лева

Местят обитателите на социалното заведение във временна сграда Сградата на Дом за възрастни хора „Гергана“ във Варна не е ремонтирана от построяването преди 88...

Главният архитект на Гронинген ще изнесе лекция във Варна

Ландшафтният архитект Михийл ван Дрийш от Нидерландия ще изнесе лекция в рамките на второто издание на проекта „Форум за Варна - добрите примери”. Неговата...
- Реклама -spot_img

ПОСЛЕДНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ