Започва модернизация на Младежкия културен център в Ямбол

0

Церемония „Първа копка“ за започване на строително-монтажни дейности по проект „Ремонт и модернизация на Младежки културен център“ ще се проведе на 3 февруари в Градския парк в Ямбол. Дейностите се изпълняват с комбинирано финансиране – чрез безвъзмездна финансова помощ и финансов инструмент, създадени по линия на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Общата стойност е 6 869 491,06 лв. Срокът за изпълнение е 21.12.2023 г.

Проектът предвижда ремонт и модернизиране на сградите и на прилежащото пространство, създаване на достъпна архитектурна среда и осигуряване на модерно обзавеждане, съобразено с нуждите на центъра.

Така ще се създадат условия за равен достъп до културно – развлекателните дейности на всички групи от населението, включително и на хора в неравностойно положение. Ще се повиши качеството на живот и инвестиционната атрактивност на града. Проектът ще допринесе и за подобряване състоянието на околната среда чрез въвеждането на мерки за енергийна ефективност.

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си