24 C
Пловдив
четвъртък, юни 13, 2024

Започва изграждането на Дунавския индустриален технологичен парк в Свищов

Община Свищов успя да извоюва и защити средства в размер на близо 90 млн. лв. за най-значимия и мащабен проект, свързан с икономическото развитие на общината и изграждането на Дунавския индустриално технологичен парк Свищов. Регионалният съвет за развитие на СЦР одобри за финансиране концепцията на администрацията „Устойчив икономически растеж и индустриална инфраструктура“, на стойност почти 52 млн. лв., вече има одобрение и по проекта за изграждане на “Дунавски индустриален технологичен парк – Свищов“ с кандидат едноименното дружество. Инвестицията е на стойност почти 38 млн. лв., а средствата са осигурени от Националния план за възстановяване и устойчивост.

Така ангажиментът, който кметът на града Генчо Генчев и общинското ръководство поеха пред своите граждани преди 8 години, вече има своите реални измерения. Финансирането на мащабния проект с внушителните над 80 млн. лева ще позволи с общи усилия да се изгради една устойчива икономическа зона, която да генерира добавена стойност, да създаде добра среда за разкриване на работни места и по-добър живот за жителите на цялата община.

Заложените мащабни инфраструктурни дейности, целящи стимулиране на индустриалните инвестиции и създаване на благоприятни условия за извършване на икономическа дейност са насочени към:

  • Основен ремонт на улица „33-ти Свищовски полк“ гр. Свищов, която е в границите на град Свищов и съвпада с трасето на Републикански път II-52. Улицата граничи с територията на ДИТП и с оглед подобряване на безопасността на движение вследствие на привлечения трафик от реализацията на парка е необходимо да се подобри организацията на движение в участъка.
  • Самостоятелна инвестиция на АПИ за изграждане на 25 км. скоростен път Свищов – АМ „Русе – Велико Търново“. Тази отсечка е приоритет от първостепенно значение за Община Свищов. Нейното реализиране ще осигури отлична транспортна свързаност на общината с близките областни центрове и националната пътна мрежа, а Министерство на транспорта удостовери, че четирилентовият скоростен път до Свищов става обект от национално значение и ще бъде изграден успоредно с автомагистралата Русе – Велико Търново. Пътят ще бъде изграден със средства от държавния бюджет или комбинация с БФП от фондове на ЕС поради обстоятелството, че изисква значителен финансов ресурс, но за сметка на това с огромни ползи за социално-икономическото развитие на общините в КИТИ, СЦР и Северна България.

Сред дейностите, включени в проекта за изграждане на Дунавския Индустриален технологичен парк Свищов са: външна, довеждаща инфраструктура до парка и/или във функционална близост до него; водоснабдителни и канализационни проводи (мрежи) и съоръжения; елементи на електропреносната и електроразпределителни мрежи, вкл. проводи и съоръжения към тях; довеждане на електрозахранване с голяма мощност и др.

Related Articles

Детска зона за игра посветена на морската флора и фауна в комплекс „Ченгене скеле“

Нова детска зона за игра и отдих, която запознава малките с морето, морските обитатели и рибарския занаят е изградена в етногравския комплекс "Ченгене скеле"....

Изграждат съвременен младежки център в Пещера

В Пещера започна строителството на Младежки център. Целта е да се създаде модерна и достъпна инфраструктура, отговаряща на нуждите и интересите на младите хора...
- Реклама -spot_img

ПОСЛЕДНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ