22 C
Пловдив
вторник, юли 16, 2024

ЕК одобри новата Програма „Околна среда“ с бюджет от над 3,5 млрд. лв.

Програма „Околна среда“ 2021-2027 г. е одобрена официално от Европейската комисия. Предвиденият бюджет по нея е 3 565 881 509 лв., а официалното потвърждение идва с месец по-рано от заложените срокове, в резултат на последователните усилия на екипа на служебното ръководство на Министерството на околната среда и водите.

Програмата е основен инструмент за съхраняване, опазване и подобряване на качеството на околната среда и подкрепа за устойчиво развитие. Тя е съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, Кохезионния фонд и държавния бюджет на Република България. Средствата ще бъдат насочени към подобряване на ВиК инфраструктурата и качеството на атмосферния въздух, екологосъобразно управление на отпадъците и опазване на богатото биоразнообразие на България, както и превенция и управление на риска от наводнения, свлачища и горски пожари. Подкрепата за тези цели е разпределена в 5 основни приоритета.

Над 1 399 млн. лв. ще бъдат разходвани за събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води, за водоснабдяване, както и дейности за подобряване мониторинга и оценката на качеството на водите за питейно-битово водоснабдяване. Предвижда се разширяване и модернизация на ВиК инфраструктурата за вече консолидираните райони Велико Търново, Габрово, Плевен, София-град, София-област, Търговище, Хасково и Добрич. Сред допустимите мерки за Приоритет „Води“ е и разработването на регионално прединвестиционно проучване за районите Благоевград, Кюстендил, Ловеч, Монтана, Пазарджик и Разград след тяхното консолидиране.

Приоритет „Отпадъци“ насърчава прехода към кръгова икономика, основаваща се на ефективно използване на ресурсите. 611,49 млн. лв. ще бъдат инвестирани в системи за разделно събиране и рециклиране на биоразградими отпадъци, модели за оптимизиране на процеса на управление на битовите отпадъци, рекултивация на депа, както и в системи и центрове за разделно събиране и подготовка за повторна употреба и поправка. За мерките за изграждане или разширяване на системи за разделно събиране и рециклиране на биоразградими отпадъци в общините са отделени над 337 млн. лв.

С бюджет от 259,09 млн. лв. Приоритет „Биологично разнообразие“ подкрепя дейности за развитие на мрежата Натура 2000, за подобряване природозащитното състояние на природни местообитания и видове, за опазване и възстановяване на екосистемите извън Натура 2000.

Предвижда се мерките по Приоритет „Риск и изменение на климата“ с бюджет от 441,31 млн. лв. да са насочени за повишаване готовността на населението за адекватна реакция и осигуряване на капацитет за борба с горските пожари; за превенция и управление на риска от наводнения и засушаване и за изграждане на Национална система за управление на водите в реално време.

Намаляването на всички форми на замърсяване на въздуха остава основен приоритет в новата Програма „Околна среда“ 2021-2027 г. Над 773,47 млн. лв. ще бъдат насочени към мерки за редуциране на вредните емисии от битово отопление и транспорт, включително чрез безвъзмездна подмяна на топлоуреди на твърдо гориво с екологични алтернативи за домакинствата, за справяне с вторичното разпрашаване, подобряване на мониторинга на качеството на атмосферния въздух (КАВ), както и за създаване на Национална мрежа на експерти по КАВ.

Related Articles

През уикенда: Ретро влак по пътя на теснолинейката Септември – Велинград

Влак с ретро вагони пътува събота и неделя през юли по маршрута от гара Септември до гара Велинград и Цветино, съобщиха от пресцентъра на...

Скоро: 18 нови трамвая ще возят пътниците в София

Столичната община обяви търг за нови трамваи. Мотрисите ще обслужват линиите 20 и 22 и ще бъдат с всички удобства за пътниците - климатик,...
- Реклама -spot_img

ПОСЛЕДНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ