Експерти дискутират строително инвестиционни проблеми с представители на МРРБ

0
73

Координационният съвет на професионалните организации в строително-инвестиционния бранш проведе експертни срещи със Стефан Тодоров, главен експерт в Комисията по регионална политика и местно самоуправление в Народното събрание и арх. Иван Шишков, зам.-министър на регионалното развитие и благоустройството.

 В срещите участваха проф. арх. Борислав Борисов, зам.-председател на КАБ; инж. Георги Шопов, председател на НАСП; инж. Атанас Ангелов, председател на БААИК; инж. Марин Гергов, председател на КИИП, инж. Огнян Атанасов, зам.-председател на КИИП; инж. Антони Чипев, гл. секретар на КИИП и инж. Виолета Ангелиева, експерт в КСБ.

 Целта на разговорите е да бъде поставено началото на професионален диалог в търсене на решения и подкрепа по ключови теми и проблеми, които са важни за развитието на сектора. Участниците в срещите бяха единодушни, че най-спешни за решаване са въпросите, свързани с последните промени в ЗУТ и в Наредбата за достъпната среда.

 В дългосрочен план браншът ще работи съвместно за създаването на единен Кодекс за териториално и регионално планиране, градоустройство, инвестиционно проектиране и строителство. Документът ще интегрира темите на няколко ключови закона, регламентиращи строително-инвестиционния процес.

Предвижда се професионалният диалог на експертите в строително-инвестиционния бранш да продължи и в бъдеще.