Европа инвестира над един милиард в проекти у нас догодина

0
Почти 380,5 млн. лв. са отредени по процедура „Регионални пътища“, чийто бенефициент е АПИ
Николай АНТОНОВ

Общо 53 процедури за набиране на проектни предложения на стойност близо 1,150 млрд. лв. ще бъдат обявени през следващата година по програмите, съфинансирани от европейски структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ). Това обявиха на пресконференция от Областния информационен център (ОИЦ) – Благоевград. Процедурите, по които ще могат да кандидатстват представители на бизнеса, НПО, общините, образователни и научни организации и институции, са заложени в Индикативните годишни работни програми (ИГРП) за 2019 година.

По ОП „Региони в растеж“ ще продължи изпълнението на Интегрираните планове за градско възстановяване и развитие – процедура с бюджет от 1,372 млрд. лв. Бенефициенти по тази процедура са 39 общини в цялата страна, сред които Благоевград, Гоце Делчев и Петрич. Допустимите дейности са обновяване на общинска образователна инфраструктура, модернизация на социална инфраструктура, мерки за енергийна ефективност на сгради от общинската и държавната администрация, енергийна ефективност за студентски общежития на държавни ВУЗ и многофамилни жилищни сгради, градска среда, развитие на екологично устойчив градски транспорт. Над 98 млн. лв. са отделени за развитие на туристически атракции, а почти 380,5 млн. лв. са отредени по процедура „Регионални пътища“ с бенефициент АПИ. Общо 12 процедури ще бъдат отворени за кандидатстване през следващата година по ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“. Сред най-значимите е лот 3.2 на АМ „Струма“. Това е и процедурата с най-много средства по програмата – над 439 млн. лв. Средствата могат да бъдат ползвани за подготовка и проектиране, СМР, техническа помощ за управление и изпълнение на проекта, публичност, надзор по време на строителството, отчуждителни процедури, археологически проучвания.

Българските предприятия ще могат да кандидатстват за еврофинансиране по процедури за внедряване на иновации и дигитализация по ОП „Иновации и конкурентоспособност“. Средствата по одобрените проекти ще могат да се ползват за закупуване на дълготрайни материални и нематериални активи, разработване и въвеждане на базирани на ИКТ системи и приложения за управление на бизнеса, СМР и др. Програмата за развитие на селските райони e с общ бюджет от 198,5 млн. лв. и през 2019 г. ще отпуска средства по 7 мерки. 36,5 млн. лв. общо пък ще бъдат отпуснати по 12-те мерки, заложени в ИГРП на Програмата за морско дело и рибарство. Най-много средства по ОП „Околна среда“ са отделени за процедура „Техническа помощ за подпомагане регионалните органи за управление на мрежата „Натура 2000“ – близо 37 млн. лв. Други почти 10 млн. лв. пък ще бъдат отпуснати за подпомагане на националния орган на мрежата. ОП „Развитие на човешките ресурси“ е заложила в ИГРП седем процедури за кандидатстване, а по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ са отредени 23 млн. лв. за процедура „Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“.

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си