Държавата дава имоти за жп линията София – Пловдив

0

Правителството предостави безвъзмездно на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ) управлението на два имота – публична държавна собственост. Те са разположени на територията на село Крушовица, община Елин Пелин, Софийска област. Това ще позволи реализацията на национален обект „Модернизация на жп линия София- Пловдив: жп участъци София-Елин Пелин и Елин Пелин-Септември”, участък Елин Пелин- Ихтиман.

Отчуждават се и имоти – частна собственост за изграждането на жп линията София – Пловдив, участък Ихтиман – Септември по проект „Модернизация на железопътната линия София – Пловдив: ж.п. участъци София – Елин Пелин и Елин Пелин – Септември“. Имотите са в землищата на селата Долна Василица и Костенец, на територията на община Костенец, Софийска област. Средствата за обезщетяване на собствениците, респективно правоимащите лица, на засегнатите имоти са за сметка на Национална компания „Железопътна инфраструктура“. Решението може да се обжалва пред административния съд по местонахождение на имотите в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересуваните лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си