До 21 септември: Бизнесът може да кандидатства за помощ по мярката „Технологична модернизация“

0

До 21 септември малките и средните предприятия в страната могат да кандидатстват за безвъзмездна помощ по мярката „Технологична модернизация“ за закупуване на апаратура и софтуер за разработване на нови поточни линии и продукти.

Това е първата схема по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) и ще се изпълнява от Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ (ГД ЕФК) към Министерството на иновациите и растежа.

Чрез нея в българския бизнес ще бъдат инвестирани общо 260 млн. лв. Минималният размер на безвъзмездната помощ по програмата е 35 000 лв., докато максималният се определя на база големината и нуждите на кандидатите. Микро фирмите могат да заявят най-много 180 000 лв. Таванът за малките компании е 350 хил. лв., а за средните – 700 хил. лв. Със средствата могат да се купуват машини с автоматизирано управление, роботи или системи за дигитален контрол на процесите. Съфинансирането е до 50%. Подаването на проектите ще става изцяло електронно чрез системата ИСУН 2020.

Допустими са още предприятия, които се занимават със събиране и обезвреждане на отпадъци или с рециклиране на материали, филмови и телевизионни студиа, както и компании с архитектурна, инженерна или научно-изследователска и развойна дейност.

Задължително условие е кандидатите да са регистрирани не по-късно от 31 декември 2019 г.

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си