19 C
Пловдив
сряда, април 17, 2024

До 11 юни: Приемат предложения за благоустройство на зоната около новата църква в Габрово

До 11 юни ще се приемат предложения за благоустройство на пространството до новоизградената църква „Св. Св. Онуфрий, Дамаскин и всех мучеников Габровских“ в квартал „Младост“, съобщиха от пресцентъра на община Габрово.

Теренът е частна общинска собственост, с площ от 13 409 кв. м. Съгласно действащия подробен устройствен план (ПУП) представлява УПИ II – за ЕСП училище от кв. 54 и съответства на ПИ с идентификатор 14218.501.1143 от КККР. Имотът граничи от запад с бул. „Могильов“, от юг – с ул. „Напредък“ и УПИ III, отреден за църква, от изток – с ул. „Петър Михов“ и от север – с УПИ I – за обществено и жилищно строителство с изграден жилищен секционен блок. Имотът е отреден за нова училищна база. Съгласно Закона за устройство на територията, чл.55, се допуска „до реализирането на ПУП поземлените имоти да могат да се използват за временни открити обекти за спортни дейности и площадки за игра, преместваеми обекти по чл. 56, ал. 1 и други подобни открити обекти“.

Идеята на община Габрово е да се създаде обществен парк, като теренът се оформи и ползва за озеленяване и за временни открити обекти за активен и пасивен отдих, които да не препятстват последващото реализиране на предвиденото с подробния устройствен план. Непосредствената близост на училище „Св. Св. Кирил и Методий“, новият храм и прилежащите квартали с комплексно жилищно застрояване обосновават градоустройствено необходимостта и целесъобразността на това начинание.

Намерението за създаване на ново открито зелено пространство за физическа активност, срещи и общуване на открито, цели да подобри качеството на живот и околната среда за жителите от съседните квартали. В тази връзка Община Габрово приема мотивирани предложения и идеи, които да бъдат представени и обсъдени в бъдеща дискусия.

Дизайнът на парка следва да бъде съобразен с наличните природни характеристики. Целта на задачата е да се оформят зелени площи и зони за рекреация с минимална намеса в естествения терен, без значителни и монолитни строителни работи. За изграждането на парка следва да се планират зелени площи, алейна мрежа, кътове за отдих, площадки за игри и спортни занимания, парково осветление.

Основните изисквания към проекта и изпълнението на парка са:

  • Подходящо функционално зониране на терена, съобразено с анализ на потребителите, прилежащите комуникации, инфраструктура и околната среда.
  • Озеленяването да обхваща подходящи видове на дървесната, храстовата и цветната растителност, характерни за региона, удачни за развитие и поддръжка в градска среда.
  • Оптимално проведена вертикална планировка за съобразяване с даденостите и минимални намеси и земни работи по оформяне на терена.
  • Преобладаващо използване на естествени материали със „сух монтаж“, без монолитни строителни технологии (бетонни/стоманобетонни работи, асфалт и подобни). Допустимо е минимално прилагане на готови масивни/бетонови елементи, като павета, плочи за настилки, бордюри, улеи, шахти, тръби, кашпи и др.
  • За парковото оборудване и обзавеждане да се предвиждат готови изделия, тип „преместваем обект“.

Становища, мнения, идеи, предложения и препоръки от страна на заинтересованата общност се приемат до 11 юни 2021 година, на електронен адрес protocol@gabrovo.bg.

Related Articles

НКЖИ и БДЖ прехвърлят имоти в полза на община Пловдив

Кметът на Пловдив Костадин Димитров подписа споразумението с НКЖИ за прехвърляне на имоти от държавната компания в полза на община Пловдив. Допълнителното споразумение е гласувано...

Международен студентски конкурс „Нов живот за летището в Балчик“

Архитектурният факултет на ВСУ„Черноризец Храбър“ и Факултета по урбанизъм на Университета по архитектура и градоустройство „Йон Минку“ в Букурещ, организират международен студентски конкурс за...
- Реклама -spot_img

ПОСЛЕДНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ