Допълнителни 64 млн. лв. за подобряване на градската среда

0

Одобрен е подходът за индексация на разходите за строителство по ОПРР

Допълнителни 64 млн. лв. ще бъдат инвестирани в мерки за подобряване на градската среда и икономическите зони чрез финансови инструменти, изпълнявани от „Фонд мениджър на финансовите инструменти в България“. Това съобщи заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Десислава Георгиева, която е ръководител на Управляващия орган (УО) на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Изменението в ОПРР беше одобрено по време на 21-то заседание на Комитета за наблюдение (КН).

По време на форума беше одобрен и предложения от Управляващия орган на програмата подход за индексация на разходите за строително-монтажни работи на договорите за безвъзмездна финансова помощ, попадащи извън обхвата на Методиката за изменение на цената на договора за обществена поръчка в резултат на инфлация. Целта е да се осигури равно третиране на бенефициентите по ОПРР 2014- 2020 г., които попадат извън обхвата на Методиката, и те да бъдат подкрепени с 15% безвъзмездна финансова помощ, в унисон с подхода на УО за тези включени в Методиката. С това решение членовете на Комитета за наблюдение предоставят възможност на бенефициентите на ОПРР 2014-2020 г. да възложат и/или довършат поръчките си по Закона за обществените поръчки по всички договори в изпълнение. Това ще допринесе и за изпълнение на целите и индикаторите на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

По време на заседанието заместник-министър Георгиева направи и пълен преглед на изпълнението по ОПРР, като подчерта добрия напредък, но спомена и за предизвикателствата в сферата на образователна и здравна инфраструктура, както и регионалния туризъм. Тя информира, че е договорен 100% от ресурса по програмата, а разплатените средства са 2,288 млрд. лв. или 73% от бюджета ѝ. „Успоредно с изпълнението на настоящата оперативна програма нашите усилия са насочени и към стартиране на изпълнението на новата Програма „Развитие на регионите“ за периода 2021-2027 г., която беше изпратена за официално одобрение от ЕК на 15 ноември 2022 г.“, допълни Георгиева.

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си