Допълват Ларгото в Бургас с нови артзони

0

Преработената концепция включва няколко скулптурни композиции, повече зеленина и сенчести места за отдих

Преработеният проект за реконструкцията на улица „Богориди” в Бургас е готов, съобщиха от общинската администрация. Ларгото не само запазва артистичния си дух, но е допълнено и с нови артзони. Предвидено е увеличаване на озеленяването чрез изграждането на сенчести места за отдих, а част от старите павета ще бъдат използвани в новите покрития. По улицата ще бъдат обособени зони – „момчето с птиците”, „рибарска мрежа” и карти на стария Бургас, които се асоциират с романтиката на града. Проектът за „Богориди” бе осъвременен след предложения на бургазлии и забележки от кмета Димитър Николов за използването на по-качествени материали. Основен мотив в новия облик на улицата е запазване на романтичния й характер, вплетен в запазените исторически сгради, както и дообогатяване на артистичния й дух. В момента уличното осветление е неравномерно разположено, от разнотипни осветителни тела, някои от тях окачени по фасадите. Озеленяването е крайно недостатъчно, а улицата е преослънчена, заявиха архитектите от „Атика Р5”, които са автори на проекта. В преработения вариант се набляга на използването на повече естествени материали – гранитни плочи в различни размери в три нюанса на цветовете и гранитни павета от съществуващата настилка. Водещата линия за незрящи се използва и като композиционен елемент.

На възлови места, като кръстовищата на ул. „Богориди” с ул. „Антим I”, ул. „Славянска” и ул. „Морска”, ще се оформят зони за отдих с внасяне на нови елементи на архитектурната среда. Засенчването ще е с метални перголи, в детайла на които са използвани характерни елементи от сгради от културното ни наследство. Перголите ще бъдат покрити с увивна растителност, която ще осигурява освен сянка и увеличаване на озеленените площи по улицата. За да се оформи пространството на ул. „Славянска”, е предвидено настилката да обхваща и кръстовището с ул. „Стефан Караджа”, за да остане единно площадното пространство, оформено от фасадите на ъгловите сгради. Според проекта транспортният достъп по ул. „Ст. Караджа” и ул. „Славянска” е маркиран и ограничен с преходи в нивата от гранитни павета, а пешеходците са сигнализирани за излизане от пешеходната зона с тактилни настилки и метални ограничители по контура на уличното трасе. Основните елементи на улицата – кръстовища, пиацети, художествени елементи, са маркирани с вградени в настилката енергоефективни соларни блокчета. Артистичният характер на улицата е дообогатен с нови художествени елементи. Съществуващият фонтан на кръстовището на улиците „Богориди” и „Пейо Яворов” ще се ремонтира. Ще бъдат подменени облицовките и ще се доразвие като художествен елемент. Идеята е да бъде създадена скулптурна композиция VIA PONTICA, която „подготвя” минувачите за връзката с Моста. Композицията от малко момче и птици, накацали по водния ефект, ще напомнят стиха на Недялко Йорданов „Момчето, което говори с морето”, обясниха архитектите. Предвиден е и пояснителен текст, който да запознава с богатството на VIA PONTICA. На южната страна на улицата, на кръстовището на ул. „Цар Симеон” и ул. „Богориди”, ще бъде разположена друга художествена пластика, също на морска тематика – „Рибарска мрежа”, включваща мозайка от естествени камъни – гранит, мрамор, варовик, смалт и метална пластика с дължина 3 м. На кръстовището с ул. „Софроний” съществуващата пластика „Грамофон” и съпътстващите я питейни фонтанки ще се реставрират и подредят в нова композиция. Около пластиката на грамофона ще се създаде зона за отдих с воден ефект и цветарници, вълнообразната форма на които подема вълната, изрисувана в настилката, и я изявява в обемни геоформи, оконтурени с пластични мозаечни бордове. На широкото площадно пространство преди кръстовището на ул. „Богориди” с бул. „Демокрация” се въвежда нов ритъм в настилката – гранитните плочи се уеднаквяват по големина и се очертават три концентрични правоъгълника, в средния от които ще бъде вписана мозайка „Карта на стария Бургас”. Идеята е да се съвместят три карти от различни периоди от историята на града, като са подчертани улиците и историческите сгради, запазили се до днешни времена.

В съответствие с историческата стойност на улицата, като ансамблов паметник на архитектурата, са предвидени нови осветителни стълбове с визия, отговаряща на характера й. Ще бъде монтирано енергоспестяващо LED осветление, допълнено с адаптивна промяна на силата на светлината, съобразно броя на преминаващите през улицата и тяхното местоположение. Ще има и стълб със сензор за измерване на температура, влажност и замърсяването на въздуха. Старите павета от ул. „Александровска” и ул. „Богориди” ще се използват за полагане в преходите на транспортните улици, пресичащи пешеходната зона. За цялостното решение са избрани светлосиви термолющени гранитни плочи, тъмносиви и цветни в синьо-зелен нюанс. Имената на всички улици ще бъдат гравирани в настилката от двете страни, като всяка буква ще е изписана на отделна плочка. Зоните на пресичане на пешеходното движение с транспортното ще са маркирани с ивици от жълти тактилни плочи за предупреждение на незрящите. Места за сядане са предвидени в джобовете на площадното пространство към музея и около тревните площи в източна и западна посока от него. Ще има над 50 пейки, включително дъговидни, единични, полукръгли и кръгли, някои ще бъдат с вградени цветарници. Елементите на градски дизайн за цялата улица са съобразени с характера й на ансамблов архитектурен паметник. Използвани са елементи от красиви стари огради в детайлите на пейките и перголите. Информационни пунктове ще бъдат разположени до ул. „Морска” и пред музея.

Всички съществуващи осветителни тела ще се подменят с нови, в чийто дизайн са включени и конзоли за висящите кашпи за зацветяване. Съществуващите дървета, които не са много, се запазват. Нови дървета се предвиждат от източната страна на музея, а за постигане на допълнително засенчване на улицата са предвидени метални засенчващи конструкции. Всички тревни площи ще бъдат с автоматизирана поливна система. За цялата улица ще бъде осигурена достъпна среда за хората с увреждания. Ремонтът със сигурност ще започне след приключването на туристическия сезон. Първият етап от него ще включва цялостна подмяна на водопровода и подземните комуникации, които са изключително наситени под улицата. Община Бургас предвижда и промени в наредбите, касаещи собствениците на заведения. Идеята е площите с външни маси да се оградят с предварително визуализирани кашпи за цветя, с указани видове растения. Обмисля се и идея за закупуването и поставянето на сандъчета за цветя по фасадите на сградите, които да бъдат дарени на собствениците им.

 

19-8 19-1 19-3 19-619-4 19-5

 

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си