Ден на НКЖИ в УАСГ

0
60

На 11.03.2020 г. (сряда), от 9.00 до 16.00 ч в централното фоайе на новата сграда на УАСГ ще се проведе Ден на Държавно предприятие Национална компания Железопътна инфраструктура (ДП НКЖИ) в УАСГ.

ДП НКЖИ е най-големият български работодател в областта на транспортното строителство. На щанда на ДП НКЖИ представители на компанията ще представят пред студентите своите предложения за осигуряване на стипендии по време на следването и възможности за работа в компанията.

Служители на ДП НКЖИ ще изнесат презентации пред студентите от всички курсове на специалност „Транспортно строителство“.

От висшето учебно заведение канят всички заинтересовани лица – студенти от специалност „Транспортно строителство“, както и от всички други инженерни специалности, да посетят щанда на компанията.