Гледна точка: Председателят на КИИП Марин Гергов за инженеринга в строителството

0
478

Какво представлява инженеринг в строителството коментира за БНР председателят на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране Марин Гергов :

При стандартния инвестиционен процес се изпълнява първо проект, този проект завършва с чертежи и количествени сметки. На базата на този проект се организира търг за изпълнение и след това започва изпълнението. Като този, който изпълнява проекта, изпълнява и авторски надзор.

Другият начин на провеждане на строителството е на инженеринг. Това е търг за изпълнение и то за изпълнение, включващо проектирането. Там проектирането се е изместило след провеждане на търга, в този момент проектантът се явява подизпълнител или дори служител на строителя.

Като едни отговорни хора ние искаме да сме от страната на възложителя. Една от причините е, че човешката дейност е нещо, в което винаги има грешки. Бихме желали нашите проекти да са на по-ранен етап, когато все още не са въвлечени големите пари на обществото.

Проектирането представлява около 5% от целия продукт и тогава да можем съвместно с възложителя, в случая община и държава, да открием нашите грешки, да прецизираме нашите проекти, да намерим най-доброто решение за обществото.

Другата причина е, че когато се прави инженеринг трудно можем да сравняваме резултатите от търга, който е за строителство. Тогава не са въведени достатъчно константи има страшно много неизвестни и различните строители предлагат различните решения.“