Германска фирма с проект за плаващ соларен парк в язовир „Огоста“

0

Екип на немската компания „Профайн Енерджи ГмбХ“, проучва възможностите за реализиране на свой проект за плаващ соларен парк в язовир у нас. Вече е подписан протокол за намерение, който потвърждава инвестиционния интерес от страна на частната компания за изграждане на съоръжението. Конкретизирана е потенциалната локация за инвестицията – на територията на язовир „Огоста“.

Към този момент бизнес проектът включва цялостен ремонт и възстановяване на язовирната стена на язовира и изграждане на плаваща соларна електроцентрала с капацитет в рамките на 500 ÷ 1500 mWp, осигурявайки последваща дългосрочна експлоатация, поддръжка и сигурност на язовира и соларната електроцентрала. Предвижданията са инвестицията да надхвърли 1 млрд. евро, а инвеститорът се ангажира да използва български изпълнители за реализацията на мащабния проект.

На база официално заявения интерес се сформира работна група с участието на ангажираните институции, които ще обсъдят проектното намерение, както и състоянието на язовира. Първоначалният анализ откроява като възможно решение за реализацията на подобен проект на язовирно съоръжение, провеждането на публичен конкурс, в който всички желаещи ще могат да участват. Ще стартират и срещи с обществеността в региона, тъй като подобен проект не е строен в България и гражданите трябва да са запознати с условията за реализация. Със сигурност трябва да се гарантира свободен достъп на хората до язовира, както и условията за туризъм около язовира. Предимството е, че това е инвестиция в бъдещето, защото говорим за производство на слънчева електроенергия по изцяло екологосъобразен начин.

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си