Газифицирането на Свищов няма да засегне защитени зони

Проектът е на стойност 4,7 млн. лв., изпълнението му започва през 2019 г.

0
Лилия ЦВЕТАНОВА

През 2019 година започва изграждането на газопровода до Свищов. Той е с капацитет 20 хил. кубически метра на час и ще бъде захранван от района на град Павликени. Дължината на газопровода е 41,8 км и ще преминава през землищата на селата Горна Студена, Овча могила, Козловец, Българско Сливово, Царевец и гр. Свищов. Това съобщиха кметът Генчо Генчев и началникът на управление „Инвестиционна дейност” на „Булгартрансгаз” ЕАД инж. Стоян Киров. Проектът е на стойност 4,7 млн. евро.

По газопреносната мрежа ще бъдат изградени 4 кранови възела, а в района на град Свищов ще е позиционирана автоматичната газова разпределителна станция. За град Белене също е предвидено разклонение, което няма да наруши качеството на газоподаване до Свищов.

„Направили сме предпроектни проучвания. Това са достатъчни количества, като има и запас, така че, ако се появяват нови потребители, можем да ги поемем“, увери инж. Киров. Той допълни още, че имат пълно разбиране и съдействие от кмета Генчев и цялата администрация. Вече са избрани консултант и проектант, подробните устройствени планове са направени. Изготвя се техническият проект. Освен това в момента се извършват и спасителни археологически разкопки на шест обекта по трасето, три от които вече са приключени.

Работи се със сериозни екипи, около 200 души са на разкопките. Проектът, който предстои да бъде реализиран до началото на 2020 година на територията на община Свищов, е обявен от правителството за обект с национално значение. Всички разрешителни от МРРБ са издадени, има разрешение и от Министерството на околната среда и водите. Няма да има засегнати защитени зони. В момента консултантът прави поръчката за избор на изпълнител и доставчик на самото строителство на газопровода и скоро ще започнат процедурите по избор на изпълнител. Очаква се в рамките на пролетта да има разрешение за строеж и в зависимост от сроковете на доставката и разнасянето на тръбите, реалното строителство да започне през лятото на 2019 година. Това ще зависи и от сроковете, които ще даде самият строител за въпросните 42 км. Практиката показва, че за около 6-8 месеца ще може да се изгради мрежата. В края на 2019-а или началото на 2020-а градът ще бъде захранен с природен газ от националната мрежа. Потребители ще са промишлените предприятия, учрежденията и жителите на община Свищов, включително заявилите желание населени места по трасето. Изграждането на преносния газопровод ще доведе до съществени икономически, обществени и социални ползи и ще повиши енергийната ефективност в района на крайдунавската община. Осигуряването на природен газ до местната индустрия е ключова предпоставка за стабилно развитие и растеж на икономиката в региона, като ползите от реализирането на проектите са свързани основно с намаляване на разходите за енергия, повишаване на енергийната ефективност и подобряване качеството на живот.

 

 

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си